Biuro Rachunkowe BILANS s.c.Iwona WróbelMarek Wróbel

Kontakt email, www
Osiedle Kopa 763
63-600 Kępno , woj. Wielkopolskie

Ryczałt ewidencjonowany

Obsługa kadrowa

Księga rachunkowa

Biura rachunkowe

Deklaracje PFRON

Specjalizacje:

  • Ryczałt ewidencjonowany
  • Obsługa kadrowa
  • Księga rachunkowa
  • Biura rachunkowe
  • Deklaracje PFRON

O nas

 Sumiennie i rzetelnie prowadzona księgowość, togwarancja sukcesu dla każdego przedsiębiorstwa, gdyż pozwalapodejmować decyzje umotywowane analizą sytuacji finansowejfirmy. Często wprowadzane zmiany w przepisach prawapodatkowego przysparzają licznych problemów podatnikom. Jakodoświadczone biuro rachunkowe śledzimy wprowadzane zmiany nabieżąco, dzięki temu możemy szybko zareagować i stosownie doradzaćnaszym klientom. Nasze biuro rachunkowe świadczy następujące usługiksięgowe: -prowadzenie ksiąg handlowych (pełnaksięgowość), -prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów, -prowadzenie ewidencji dla podatnikówryczałtowych.Ponadto sporządzamy dla naszych klientów m.in. raportykasowe, sprawozdania roczne, bilans i rachunek wyników orazdeklaracje do Urzędu Skarbowego.  Księgi  Handlowe (KH)- opracowanie zasad politykirachunkowości -opracowanie planu kont-dekretowanie zdarzeńgospodarczych -kontrola rozrachunków -potwierdzanie saldnależności -sporządzanie raportów kasowych -ewidencja środkówtrwałych -rejestry podatku VAT -sporządzanie miesięcznych,ustalonych z Klientem raportów -przygotowanie miesięcznychdeklaracji rozliczeniowych oraz ich dostarczenie do UrzęduSkarbowego.  Książka Przychodów iRozchodów-ewidencja zdarzeń gospodarczych -rejestry podatku VAT -ewidencja środków trwałych i wyposażenia            - przygotowanie miesięcznych deklaracjirozliczeniowych oraz ich dostarczenie do Urzędu Skarbowego.  Ryczałt Ewidencjonowany-ewidencja zdarzeń gospodarczych- ewidencja środków trwałych i wyposażenia