Biuro rachunkowe Doradztwo podatkowe Stępień Marzena

Kontakt email, www
ul. Gen. J. Ziętka 104 Mysłowice
41-412 Mysłowice , woj. Śląskie

Księga przychodów i rozchodów

Podatkowa książka przychodów i rozchodów W ramach podatkowej książki przychodów i rozchodów prowadzimy wymagane przepisami prawa ewidencje przychodów i kosztów, ewidencje środków trwałych i wyposażenia, rejestry zakupu i sprzedaży VAT. Na podstawie książki i rejestrów sporządzamy wszystkie niezbędne miesięczne i roczne deklaracje podatkowe oraz dostarczamy je do odpowiednich urzędów. Kompleksowo pośredniczymy w kontaktach z Urzędami Skarbowymi i ZUS. Sporządzamy na zlecenie klienta sprawozdania statystyczne wymagane przez GUS oraz informacje w porozumieniu z właścicielami firm. Rozliczamy właścicieli w zakresie podatku dochodowego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Istnieje możliwość poszerzenia zakresu umowy o opcje odbioru dokumentów przez pracownika biura w siedzibie zleceniodawcy.

Ryczałt ewidencjonowany

Ryczałt ewidencjonowany W ramach ewidencji ryczałtowych prowadzimy wymagane przepisami prawa ewidencje przychodów, rejestry zakupu i sprzedaży VAT, ewidencje środków trwałych i wyposażenia. Na podstawie ewidencji przychodów i rejestrów sporządzamy wszystkie niezbędne miesięczne i roczne deklaracje podatkowe oraz dostarczamy je do odpowiednich urzędów. Kompleksowo pośredniczymy w kontaktach z Urzędami Skarbowymi i ZUS. Sporządzamy na zlecenie klienta sprawozdania statystyczne wymagane przez GUS oraz informacje w porozumieniu z właścicielami firm. Rozliczamy właścicieli w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Istnieje możliwość poszerzenia zakresu umowy o opcje odbioru dokumentów przez pracownika biura w siedzibie zleceniodawcy.

Deklaracje podatkowe

Obsługa płacowa

Płace - Naliczanie wynagrodzeń W ramach obsługi płac wykonujemy obliczenia wynagrodzeń z uwzględnieniem obowiązujących w firmie systemów pracy i wynagradzania. Sporządzamy listy płac, wyliczamy składki ZUS i sporządzamy miesięczne raporty i deklaracje. Drukujemy listy płac w formie pasków pracowniczych spełniających wymogi raportów miesięcznych RMUA dla ubezpieczonych. Przygotowujemy i składamy do ZUS dokumenty zgłoszeniowe do ubezpieczeń oraz wyrejestrowujące z ubezpieczeń dla pracowników. Dokumenty ZUS przesyłamy drogą elektroniczną z podpisem kwalifikowanym. Wyliczamy podatek dochodowy osób zatrudnionych i sporządzamy deklaracje roczne oraz informacje dla zatrudnionych. Rozliczamy wynagrodzenie za czas choroby, zasiłki chorobowe. Przygotowujemy dokumenty płatności z tytułu podatków i składek ZUS oraz przelewy z tytułu wynagrodzeń. Naliczamy potrącenia komornicze oraz przygotowujemy wymagane przez komorników informacje.

Doradztwo podatkowe

Księga rachunkowa

Biura rachunkowe

Specjalizacje:

  • Księga przychodów i rozchodów
  • Ryczałt ewidencjonowany
  • Deklaracje podatkowe
  • Obsługa płacowa
  • Doradztwo podatkowe
  • Księga rachunkowa
  • Biura rachunkowe

O nas

  • Kancelaria powstała na początku 1992 roku z myślą o zapewnieniu kompleksowej obsługi finansowo-księgowej oraz płacowej podmiotów gospodarczych. Naszym celem jest świadczenie usług na najwyższym poziomie i skuteczne dbanie o interesy naszych klientów. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu księgowości podmiotów krajowych o profilu produkcyjnym, handlowym oraz usługowym. W gronie naszych klientów znajdują się spółki prawa handlowego oraz osoby fizyczne, w tym także przedsiębiorcy.
  • Kancelaria prowadzona jest przez doradcę podatkowego Marzenę Stępień wpisaną na listę doradców podatkowych pod numerem 01827.