Biuro Rachunkowe Ekonom Małgorzata Kozielewska

Kontakt email, www
Międzyrzecz  ul. Świerczewskiego 11 lok.10 zobacz inne firmy z Międzyrzecz   Świerczewskiego
66-300 Międzyrzecz , woj. Lubuskie

Księga przychodów i rozchodów

- dokonujemy zapisów w ewidencji PKP i R , - prowadzimy ewidencje wyposażenia, - sporządzamy plan amortyzacji środków trwałych, - prowadzimy ewidencje środków trwałych, a także wartości     niematerialnych i prawnych, - ustalamy wysokość miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy, - prowadzimy ewidencje VAT, - sporządzamy miesięczne i roczne deklaracje podatkowe (PIT;VAT), - prowadzimy rozliczenia z ZUS - przygotowujemy dowody wpłat lub przelewy na poszczególne podatki i ZUS.

Ryczałt ewidencjonowany

-  dokonujemy zapisów w ewidencji ryczałtu, -  prowadzimy ewidencje wyposażenia, -  sporządzamy plan amortyzacji środków trwałych oraz    prowadzimy ewidencje środków trwałych, -  ustalamy wysokość miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy, -  prowadzimy ewidencje VAT, -  sporządzamy miesięczne i roczne deklaracje podatkowe (PIT, VAT), -  przygotowujemy dowody wpłat lub przelewy na podatki i ZUS.

Deklaracje podatkowe

Obsługa kadrowa

- sporządzamy umowy o pracę, świadectwa pracy i inne dokumenty umożliwiające    prawidłowe funknkcjonowanie przedsiębiorstwa, - sporządzamy rozliczenia umów cywilno-prawnych (umowy zlecenia, o dzieło), - sporządzamy listy płac, - prowadzimy imienne karty przychodów pracownika, - prowadzimy kartoteki pracowników wraz z niezbędną dokumentacją, - prowadzimy ewidencje czasu pracy, kartoteki urlopów pracowników, - prowadzimy ewidencje świadczeń socjalnych, - prowadzimy ewidencje świadczeń z ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego, - sporządzamy i prowadzimy pełną dokumentację ZUS (deklaracje rozliczeniowe,    zgłoszeniowe i wyrejestrowujące), - sporządzamy deklaracje dla potrzeb urzędów skarbowych dotyczące   pracowników (PIT- 4R, PIT-8B, PIT-11, PIT-40), - sporządzamy zaświadczenia o wynagrodzeniu i zatrudnieniu dla pracowników   (na żądanie), - przygotowujemy  przelewy do ZUS i  US, - przygotowujemy gotówkowe dowody wypłat lub przelewy wynagrodzeń    na rachunki bankowe pracowników.

Stowarzyszenia i fundacje

Doradztwo podatkowe

Księga rachunkowa

- otwarcie ksiąg rachunkowych na dzień rozpoczęcia działalności,  - opracowanie zasad polityki rachunkowości, - opracowanie zakładowego planu kont i jego wdrożenie, - dokonywanie bieżących zapisów w ewidencji syntetycznej    i analitycznej (łącznie z dekretowaniem dokumentów), - wyprowadzanie zaległości księgowych, - ustalanie wysokości miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy, - ustalanie wysokości należnego i naliczonego podatku VAT, - sporządzanie deklaracji podatkowych oraz przekazywanie ich    do Urzędu   Skarbowego, - sporządzanie obowiązkowych sprawozdań finansowych GUS, - sporządzanie planów amortyzacji, prowadzenie ewidencji środków      trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, - sporządzanie zeznań rocznych na podstawie danych wynikających     z wpisów do ksiąg, - zamknięcie roku obrachunkowego jednostki pod kątem podatkowym   i rachunkowym wraz ze sporządzeniem:    bilansu,     rachunku zysków i strat     oraz      informacji dodatkowej, - sporządzanie przelewów dot. należności publicznoprawnych    (ZUS, US), - monitoring należności i zobowiązań.

Biura rachunkowe

Specjalizacje:

  • Księga przychodów i rozchodów
  • Ryczałt ewidencjonowany
  • Deklaracje podatkowe
  • Obsługa kadrowa
  • Stowarzyszenia i fundacje
  • Doradztwo podatkowe
  • Księga rachunkowa
  • Biura rachunkowe

O nas

  • Jesteśmy firmą zajmującą się prowadzeniem księgowości dla Wszystkich, którzy tego potrzebują. Działamy na terenie miasta Międzyrzecz i najbliższych okolic. Naszym powołaniem jest pomaganie innym w borykaniu się z problemami rachunkowo-podatkowymi. 
  •    Świadczymy kompleksową obsługę księgowo-podatkową oraz obsługę kadr i płac dla podmiotów o różnym profilu działalności i formie prawnej.