Biuro Rachunkowe Finesti sp. z o.o.

Kontakt email, www
ul. Kościuszki 29
50-001 Wrocław , woj. Dolnośląskie

Obsługa kadrowa

Obsługa płacowa

Księga rachunkowa

Biura rachunkowe

Specjalizacje:

  • Obsługa kadrowa
  • Obsługa płacowa
  • Księga rachunkowa
  • Biura rachunkowe

O nas

Wiemy jak ważny jest spokój klienta powierzającego kwestiefinansowe oraz zarządcze fachowej jednostce outsourcingowej,dlatego pragniemy zaoferować Państwu kompleksową obsługę księgową,tak aby Wasza uwaga mogła zostać skupiona na dynamicznym rozwojuwłasnej firmy.Kompleksowość świadczonych usług polega na obsłudze wszystkichpodmiotów gospodarczych, niezależnie od rodzaju branży w którejdziałają, w zakresie rachunkowości, podatków, a także kadr i płac.Pomożemy też Państwu w rozwiązywaniu codziennych problemówzwiązanych z funkcjonowaniem księgowości w Waszymprzedsiębiorstwie, a także fachowo odpowiemy na każde Państwapytanie.Nasza siedziba znajduje się we Wrocławiu, ale świadczymy usługi dlaprzedsiębiorstw z całego kraju.CennikZe względu na różnorodność podmiotów gospodarczych, form prawnych,zagadnień księgowych, a także wielkość i złożoność firm, bardzociężko jest ustalić uniwersalny cennik, który mógłby zostaćzastosowany dla każdego przedsiębiorstwa bez wyjątku. Z tego powodunasze ceny są ustalane w drodze indywidualnych negocjacji zklientem.Poniżej przedstawiamy orientacyjny cennik świadczonych przez nasusług:Świadczone usługiCena odPełna księgowość600 złKsięga przychodów i rozchodów bez VAT100 złKsięga przychodów i rozchodów z VAT150 złRyczałt od przychodów ewidencjonowanych bez VAT100 złRyczałt od przychodów ewidencjonowanych z VAT150 złKarta podatkowa80 złObsługa kadrowo–płacowa35 złPrzygotowanie dokumentów niezbędnych do założenia działalności100 złOpracowanie zakładowego planu kont500 złOpracowanie polityki rachunkowości500 złKontrola dokumentacji księgowej (dla osób niebędących klientami)200 złSporządzenie deklaracji PIT dla osoby fizycznej (dla osóbniebędących klientami)40 złZakres usługW zakres usług w podstawowej wersji umowy wchodzi:prowadzenie ksiąg rachunkowych, podatkowej księgi przychodów irozchodów oraz ewidencji przychodów dla ryczałtowców,ewidencjonowanie dokumentów w ewidencji prowadzonej dla potrzebpodatku od towarów i usług,kontrola dokumentacji klienta pod względem formalnym irachunkowym,prowadzenie spraw kadrowo-płacowych pracowników Zleceniodawcy(do 5 pracowników obsługa bez dodatkowej opłaty),prowadzenie ewidencji środków trwałych,informowanie klienta z dwudniowym wyprzedzeniem o terminach ikwotach podatków drogą mailową,sporządzanie miesięcznych wydruków zgodnie z wymogami ustawy orachunkowości oraz ewidencji podatku VAT,sporządzanie oraz składanie we właściwym urzędzie skarbowymdeklaracji podatku dochodowego i podatku od towarów i usług,sporządzanie zeznania rocznego dla podatku dochodowego od osóbprawnych Zleceniodawcy,sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego zgodnie zwymogami ustawy o rachunkowości,sporządzenie i przesyłanie do ZUS deklaracji rozliczeniowych,sporządzanie i przesyłanie do GUS obowiązkowych sprawozdań,bieżąca kontrola rozrachunków Zleceniodawcy z kontrahentamioraz przesyłanie stanów rozrachunków co dwa miesiące drogą mailową,sporządzanie wyniku finansowego po każdym zamkniętym miesiącu,reprezentacja klienta przed urzędem skarbowym, ZakłademUbezpieczeń Społecznych oraz innymi instytucjami publicznymi,informowanie klienta drogą mailową o istotnych zmianach wprzepisach podatkowych, które mają wpływ na rodzaj prowadzonejprzez niego działalności,udzielanie porad w zakresie prowadzonej działalnościgospodarczej,aktualizowanie obowiązkowych danych w urzędzie skarbowym orazZakładzie Ubezpieczeń Społecznych,zachowanie tajemnicy służbowej związanej z prowadzeniem księgipodatkowej.Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że specyfika działalności każdejfirmy jest różna, dlatego staramy się dostosować doindywidualnych potrzeb naszych klientów. W ramach usługdodatkowych, świadczymy m.in.:opracowanie polityki rachunkowości,opracowanie zakładowego planu kont,sporządzenie rocznego sprawozdania z działalności zarządu,sporządzenie protokołu ze zwyczajnego zgromadzenia wspólników,sporządzanie raportów kasowych,sporządzanie oraz przesyłanie do izby skarbowej wniosku ointerpretację indywidualną,zwroty podatku VAT od zakupów dokonanych na terenie UE,zdefiniowanie przelewów podatkowych oraz przelewów wynagrodzeń,sporządzenie potwierdzeń sald do dostawców, a także wysyłkawystawionych potwierdzeń sald do odbiorców i dostawców,prowadzenie dokumentacji kadrowej, rozliczenia z ZakłademUbezpieczeń Społecznych oraz urzędem skarbowym pracowników, a takżenaliczanie płac - za każdego pracownika powyżej 5 zatrudnionych,opłaty skarbowe do urzędów związane z reprezentacją klientaprzed organami podatkowymi,wysyłka deklaracji PIT-11 pracowników,dodatkowe raporty uwzględniające specyfikę prowadzonejdziałalności gospodarczej,usługi ekspresowe,rozliczenie zwrotu VAT za materiały budowlane VZM,rozliczenie roczne PIT osób niezwiązanych z prowadzonądziałalnością gospodarczą.