Biuro Rachunkowe INFORMAT

Kontakt email, www
ul. Ciołka 17 lok. 321 Warszawa mazowieckie zobacz inne firmy z Ciołka Warszawa mazowieckie
83-440 Warszawa , woj. Pomorskie

Księga przychodów i rozchodów

Ryczałt ewidencjonowany

Opłata Środowiskowa

Deklaracje podatkowe

Obsługa kadrowa

Obsługa płacowa

Doradztwo podatkowe

Biura rachunkowe

Specjalizacje:

  • Księga przychodów i rozchodów
  • Ryczałt ewidencjonowany
  • Opłata Środowiskowa
  • Deklaracje podatkowe
  • Obsługa kadrowa
  • Obsługa płacowa
  • Doradztwo podatkowe
  • Biura rachunkowe

O nas

O nasStosujemy zasady:uczciwośćobiektywizmzawodowe kompetencje i należyta starannośćzachowanie tajemnicy informacjiprofesjonalne postępowanie Kodeks Zawodowej Etyki w Rachunkowości jest nie tylkozestawieniem zasad i wartości etyczno-moralnych orazprofesjonalnych, jakie powinny cechować osoby zawodowo zajmującesię rachunkowości i dziedzinami pokrewnymi, ale także postaw izachowań oczekiwanych od osób wykonujących zawody zaufaniapublicznego, do których z całą pewnością powinny należeć profesjeksięgowego i finansisty oraz pokrewne. Zasady i wytyczne zgromadzone i zdefiniowane w „Kodeksie ZawodowejEtyki w Rachunkowości są równocześnie wyrazem troski środowiskazawodowego o zapewnienie i utrzymanie właściwego, godnego wizerunkunaszej profesji zarówno w kraju, jak i na świecie. Wiadomo bowiem,że każdy zawód związany z finansami powinien kojarzyć się znajwyższymi kompetencjami i być gwarantem odpowiedzialności iwysokich walorów moralnych a także urzeczywistniać ideę uczciwej,rzetelnej i profesjonalnej działalności. Dbałość o wysokie standardy wykonywania zawodu są dla nas wdzisiejszych czasach szczególnie istotne, biorąc pod uwagę wzrostznaczenia i pozycji rachunkowości w dynamicznie rozwijającej sięgospodarce. Trudno sobie wyobrazić, aby można było sprostaćwymaganiom stawianym przez tak wymagający i konkurencyjny rynek bezrzetelnego i precyzyjnego uregulowania wszystkich aspektówzwiązanych z działalnością zawodową środowiska księgowych ifinansistów. Obsługa finansowo - księgowa to znacznie więcej niż zapisanieodpowiednich dokumentów na właściwe konta księgowe lub do rubrykksięgi przychodów i rozchodów. Aby prawidłowo zaksięgować dokumentyobrazujące operacje gospodarcze przedsiębiorstwa, pracownik naszegobiura musi podjąć szereg, często trudnych decyzji. Niejednokrotniedecyzje te są podejmowane kolektywnie lub po zasięgnięciu opiniiprawnika - specjalisty prawa podatkowego. W naszym biurze prowadzimy wszystkie niezbędne ewidencje takie jak: rejestry sprzedaży i zakupu do potrzeb podatku VATewidencję i wykaz środków trwałychewidencję niskocennych składników majątkuobsługę kadrowo-płacowąi wszystkie inne czynności dla potrzeb naszego klienta Zapewniamy pełną obługę kadrowo - płacową. Sporządzamy plan kont,wszystkie wymagane prawem deklaracje i sprawozdania, które na czassą dostarczane do odpowiednich urzędów.Przygotowujemy dla klientów różnorodne - w zależności od potrzeb -sprawozdania finansowe. W pełni obsługujemy wszelkie kontoroleurzędowe w Państwa firmie a w razie potrzeby reprezentujemy Państwaw postępowaniach podatkowych.Zapewniamy badanie sprawozdań finansowych przez biegłych rewidentówi aktywnie w takim badaniu uczestniczymy.Udzielamy wszelkich niezbędnych porad i wyjaśnień.