Biuro rachunkowe JJM

Kontakt email, www
Łódź, ul. Legionów 146
90-764 Łódź , woj. Łódzkie

Księga przychodów i rozchodów

PROWADZENIE KSIĄŻKI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW Ewidencje kosztów i przychodów Ewidencje podatku od towarów i usług VAT (jeśli dotyczy) Ewidencje środków trwałych Ewidencje wyposażenia Obsługa pracowników Rozliczanie właścicieli Sporządzanie i składanie deklaracji do US i ZUS Reprezentacja przed urzędami Pomoc w sporządzaniu remanentu Uzgadnianie stanów magazynowych

Ryczałt ewidencjonowany

PROWADZENIE EWIDENCJI RYCZAŁTOWYCH Ewidencje sprzedaży i zakupów Ewidencje podatku od towarów i usług VAT Ewidencja przychodu zryczałtowanego podatku dochodowego Ewidencje środków trwałych, wyposażenia Obsługa pracowników Rozliczanie właścicieli Sporządzanie i składanie deklaracji do US i ZUS Reprezentacja przed urzędami

Deklaracje podatkowe

Obsługa kadrowa

OBSŁUGA KADROWO-PŁACOWA OBEJMUJE Sporządzanie umów o pracę, zlecenia, dzieła Sporządzanie list płac, oraz rachunków do umów cywilnoprawnych Prowadzenie akt osobowych pracowników Wykonywanie wszystkich czynności związanych z rejestracją i bieżącą obsługą kadrowo-płacową zapewniającą prawidłowe rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych Sporządzanie deklaracji do ZUS oraz Urzędów Skarbowych Rozliczenia roczne pracowników Sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu dla pracowników

Obsługa płacowa

OBSŁUGA KADROWO-PŁACOWA OBEJMUJE Sporządzanie umów o pracę, zlecenia, dzieła Sporządzanie list płac, oraz rachunków do umów cywilnoprawnych Prowadzenie akt osobowych pracowników Wykonywanie wszystkich czynności związanych z rejestracją i bieżącą obsługą kadrowo-płacową zapewniającą prawidłowe rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych Sporządzanie deklaracji do ZUS oraz Urzędów Skarbowych Rozliczenia roczne pracowników Sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu dla pracowników

Księga rachunkowa

PROWADZENIE KSIĄG HANDLOWYCH (PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ) Wszystkie wymagane przepisami ewidencje księgowe Ewidencje środków trwałych Ewidencje wyposażenia Ewidencje podatku od towarów i usług VAT Sporządzanie raportów miesięcznych i rocznych Sporządzanie sprawozdań do GUS Obsługa pracowników Rozliczanie właścicieli Sporządzanie i składanie deklara

Biura rachunkowe

Specjalizacje:

 • Księga przychodów i rozchodów
 • Ryczałt ewidencjonowany
 • Deklaracje podatkowe
 • Obsługa kadrowa
 • Obsługa płacowa
 • Księga rachunkowa
 • Biura rachunkowe

O nas

 • Oferujemy miłą i profesjonalną obsługę Państwa firmy!
 • Ceny podlegają negocjacji!
 • Odbieramy sami wszelkie dokumenty u Państwa w firmie,
 • przez co nie musicie tracić czasu na dojazdy!