Biuro Rachunkowe Lucjan i Ewa Gajda S.C

Kontakt email, www
Abrahama Romana (Generała Romana Abrahama) 1 zobacz inne firmy z Abrahama Romana Generała Romana Abrahama
62-271 Warszawa , woj. Wielkopolskie

Księga przychodów i rozchodów

Ryczałt ewidencjonowany

Deklaracje podatkowe

Obsługa kadrowa

Księga rachunkowa

Biura rachunkowe

Rozliczanie PITów

Specjalizacje:

  • Księga przychodów i rozchodów
  • Ryczałt ewidencjonowany
  • Deklaracje podatkowe
  • Obsługa kadrowa
  • Księga rachunkowa
  • Biura rachunkowe
  • Rozliczanie PITów

O nas

Witamy - Biuro Rachunkowe Gajda s.c. - Warszawa ul.Abrahama 4A - tel. (022) 671-34-64 - fax. (022) 671-17-43 BIURO RACHUNKOWE S.C. Ewa Gajda i Lucjan Gajda 03-982 Warszawa ul. Abrahama 4A, tel. (022) 671-34-64, faks (022) 671-17-43 znamy swoj 261 prac 281 i dobrze j 261 wykonujemy | BIURO CZYNNE pon. -pt: 09:30 - 16:30 sob: 09:30 - 14:00 tel. (022) 671-34-64 tel. (022) 673-95-40 fax. (022) 671-17-43 WITAMY NA STRONACH NASZEGO BIURA RACHUNKOWEGO Mamy nadziej 281,380e oferta jak 261 tu znajdziecie zainteresuje Pa 324stwa. Dok 322adamy wszelkich stara 324, aby347wiadczone przez nas us 322ugi by 322y na najwy 380szym poziomie i po atrakcyjnej cenie. Lucjan Gajda PROFIL FIRMY Biuro Rachunkowe s.c. istnieje na rynku od marca 1996r. Zajmuje si 281 prowadzeniem ksi 261g podatkowych oraz pe 322n 261 obs 322ug 261 podatkow 261 i ksi 281gow 261 firm. Oferowane us 322ugi skierowane s 261 do wszystkich osób prowadz 261cych dzia 322alno 347 263 gospodarcz 261, zarówno osób fizycznych jak iprawnych. Posiadamyna us 322ugowe prowadzenie ksi 261g rachunkowych orazubezpieczenie od odpowiedzialno 347ci cywilnej . W naszej dzia 322alno 347ci wykazujemy rzetelno 347 263, kompetencj 281 i profesjonalizm oparty na wieloletnim do 347wiadczeniu. Ceny ustalamy z ka 380dym klientem indywidualnie w zale 380no 347ci od specyfiki prowadzonej dzia 322alno 347ci. Dzi 281ki temu mo 380emy lepiej dostosowa 263 si 281 do indywidualnych potrzeb ka 380dej firmy. Klientom rozpoczynaj 261cym dzia 322alno 347 263 gospodarcz 261 i zdecydowanym podj 261 263 sta 322 261 wspó 322prac 281, oferujemy bezp 322atn 261 pomoc przy rejestracji firmy. Zapraszamy do zapoznania si 281 z nasz 261 ofert 261 oraz do skorzystania z us 322ug naszego biura. Copyright2001 Biuro Rachunkowe s.c. Ewa Gajda i Lucjan Gajda