Biuro Rachunkowe MaderaFinanse Wrocław Anna Madera-Wieczorek

Kontakt email, www
Biuro Rachunkowe MaderaFinanse Wrocław  Anna Madera-Wieczorek ul. Białowieska 24A/3 Wrocław
54-234 Wrocław , woj. Dolnośląskie
wyprowadzanie zaległości

Księga przychodów i rozchodów

prowadzenie podatkowych książek przychodów i rozchodów (KPiR) w pełnym zakresie, czyli -  opracowanie zasad polityki rachunkowości, opracowanie zakładowego planu kont i jego wdrożenie,  prowadzenie ewidencji księgowej ksiąg handlowych oraz KPiR,  ustalanie wysokości miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy,  prowadzenie ewidencji oraz rozliczanie podatku VAT,  sporządzanie deklaracji podatkowych oraz przekazywanie ich do odpowiednich Urzędów,  sporządzanie sprawozdań finansowych do GUS,  sporządzanie planów amortyzacji oraz prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych,  sporządzanie zeznań rocznych na podstawie danych wynikających z wpisów do księgi podatkowej, zamknięcie roku obrachunkowego jednostki pod kątem podatkowym i rachunkowym wraz ze sporządzeniem bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej.

Obsługa kadrowa

pełna obsługa kadrowo-płacowa  w ramach której - sporządzamy umowy o pracę, zlecenia, dzieła - na podstawie uzyskanych informacji,  sporządzamy listy płac, rachunki do umów cywilnoprawnych,  prowadzimy dokumentację rejestracyjną pracowników i zleceniobiorców (ZUS),  prowadzimy imienne karty przychodów pracownika,  prowadzimy kartoteki pracowników wraz z niezbędną dokumentacją,  prowadzimy ewidencje urlopów pracowników, dokumentacje zwolnień od pracy (płatnych i niepłatnych),  prowadzimy ewidencje świadczeń socjalnych,  prowadzimy ewidencje świadczeń z ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego,  sporządzamy dokumentacje obrachunkowe do list płac (deklaracje na potrzeby ZUS, deklaracje dla potrzeb urzędów skarbowych: PIT 4, PIT 8A),  sporządzamy zeznania roczne pracowników PIT 11, PIT 8B, PIT 40,  sporządzamy zaświadczenia o wynagrodzeniu i zatrudnieniu dla pracowników (na żądanie).

Windykacja

Obsługa płacowa

- pełna obsługa kadrowo-płacowa  w ramach której - sporządzamy umowy o pracę, zlecenia, dzieła - na podstawie uzyskanych informacji,  sporządzamy listy płac, rachunki do umów cywilnoprawnych,  prowadzimy dokumentację rejestracyjną pracowników i zleceniobiorców (ZUS),  prowadzimy imienne karty przychodów pracownika,  prowadzimy kartoteki pracowników wraz z niezbędną dokumentacją,  prowadzimy ewidencje urlopów pracowników, dokumentacje zwolnień od pracy (płatnych i niepłatnych),  prowadzimy ewidencje świadczeń socjalnych,  prowadzimy ewidencje świadczeń z ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego,  sporządzamy dokumentacje obrachunkowe do list płac (deklaracje na potrzeby ZUS, deklaracje dla potrzeb urzędów skarbowych: PIT 4, PIT 8A),  sporządzamy zeznania roczne pracowników PIT 11, PIT 8B, PIT 40,  sporządzamy zaświadczenia o wynagrodzeniu i zatrudnieniu dla pracowników (na żądanie).  

Księga rachunkowa

Biura rachunkowe

Specjalizacje:

  • Księga przychodów i rozchodów
  • Obsługa kadrowa
  • Windykacja
  • Obsługa płacowa
  • Księga rachunkowa
  • Biura rachunkowe

O nas

Rachunkowością przedsiębiorstw zajmuję się od 6 lat. W tym czasie zdobyłam ogromne doświadczenie dzięki współpracy z różnymi firmami wielu branż. Wiem jak ważny jest spokój Klienta, który istotne kwestie finansowe i zarządcze powierzy fachowej jednostce outsourcingowej. Dlatego oferta mojego Biura Rachunkowego adresowana jest do ludzi, którzy pragną skoncentrować się na dynamicznym rozwoju własnej firmy. Szczegółową analizę rachunków, faktur oraz innych dokumentów księgowych zostawcie Państwo profesjonalistom.   Zasadniczą misją Biura Rachunkowego jest profesjonalna obsługa podmiotów gospodarczych w zakresie rachunkowości i podatków oraz zapewnienie kompleksowego doradztwa rachunkowo-finansowego przedsiębiorcom. Dlatego też znaczną wagę przywiązujemy do dostarczania rzetelnej informacji zarządczej i rachunkowej, która pomaga w podejmowaniu strategicznych decyzji.   Kompleksowość oferty Biura polega na obsłudze podmiotów gospodarczych w zakresie rachunkowości, podatków oraz płac i kadr. Prowadzimy księgowość spółek z kapitałem krajowym zgodnie z Ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz. U. Nr 121 poz. 591 z późniejszymi zmianami, jak również księgowość mniejszych jednostek prowadzących Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów oraz ewidencję ryczałtową.