Biuro rachunkowe MARKA 1

Kontakt email, www
ul. Kopernika 36/6
90-552 Łódź , woj. Łódzkie

Księga przychodów i rozchodów

Ryczałt ewidencjonowany

Opłata Środowiskowa

Obsługa kadrowa

Obsługa płacowa

Ewidencja VAT

Rozliczenie ZUS

Księga rachunkowa

Biura rachunkowe

Specjalizacje:

  • Księga przychodów i rozchodów
  • Ryczałt ewidencjonowany
  • Opłata Środowiskowa
  • Obsługa kadrowa
  • Obsługa płacowa
  • Ewidencja VAT
  • Rozliczenie ZUS
  • Księga rachunkowa
  • Biura rachunkowe

O nas

Zapewnienie prywatnościW tym rozdziale wyjaśniamy obowiązujące w serwisie zasadyprzetwarzania wszelkich informacji, jakie Użytkownik może namudostępnić podczas korzystania z tej strony. Naszym celem jestochrona danych Użytkowników naszej strony internetowej, jakązapewniamy wszystkim naszym Klientom.Jeśli Użytkownik przekaże nam informacje dotyczące swoich danychosobowych, takie jak adres, adres poczty elektronicznej, numerytelefonu i faksu lub inne informacje identyfikujące, to informacjetakie nie będą ujawniane (do wspólnego użytku, do sprzedaży ani wramach naszych kontaktów) jakiejkolwiek organizacji zewnętrznej,chyba, że wcześniej zostaniemy przez niego do tego upoważnieni lubobowiązek ujawnienia tych danych spoczywał będzie na nas z mocyobowiązującego prawa. Takie informacje, jak również informacje nt.ew. działalności gospodarczej Klienta będą przetwarzane zgodnie zobowiązującymi w naszej firmie zasadami bezpieczeństwa i poufności.Pliki cookiesPliki cookies są to pliki zapewniające przechowywanie informacjilub uzyskanie dostępu do informacji już przechowywanej wtelekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika końcowegopodczas lub po wizycie na stronach internetowych, w tym na stronachinternetowych naszej firmy.Pliki cookies używane na stronach mogą przechowywać dane osobowe,wykorzystywane są między innymi do zapamiętywania preferencjiUżytkowników oraz obłsugi wszelkich transakcji. Niektórefunkcjonalności na stronach nie będą działały w sytuacji, gdyUżytkownik nie wyrazi zgody na instalowanie plików cookies.Informacje dla Użytkowników:Jakiego rodzaju plików cookie używamy?Cookies trwałe to pliki, które zostają zapisane na urządzeniu, zktórego korzysta Użytkownik, nawet po opuszczeniu przeglądanejstrony. Celem przechowywania i uzyskania dostępu do tych informacjijest zapamiętanie wybranych przez Użytkownika preferencji podczasodwiedzenia danej strony internetowej jak na przykład zapamiętanienazwy trasy podróży, czy danych osobowych zapamiętanych w procesierezerwacji naszych usług. Celem tej funkcji jest umożliwienieautomatycznego uzupełnienia wybranych pól na jego urządzeniu przyponownym uruchomieniu serwisu. Użytkownik wyraża tym samym zgodę naprzechowywanie tej informacji na swoim urządzeniu. Aby usunąć takiedane, należy wyczyścić pliki cookie w przeglądarce użytkownika.Cookies sesji, które w serwisie są niezbędne do utrzymaniawłaściwej wymiany informacji pomiędzy serwerem i przeglądarką, atym samym do możliwości poprawnego wyświetlenia zawartościodwiedzanej strony i korzystania z funkcjonalności w niejzawartych. Celem przechowywania i uzyskania dostępu do tychinformacji przez naszą firmę jest identyfikacja danej sesji(dialogu pomiędzy przeglądarką a serwerem) oraz Użytkownikówkomunikujących się z serwerem w tym samym czasie.Cookies podmiotów zewnętrznych, z którymi firma współpracuje,umożliwiają firmom zewnętrznym przechowywanie informacjidotyczących liczby odwiedzin oraz zachowania użytkowników nastronach internetowych. Celem przechowywania i uzyskania dostępu dotych informacji przez naszą firmę jest zebranie danych dotyczącychruchu na stronach internetowych. Nie są to dane osobowe.Partnerzy i podmioty trzecie wykorzystują pliki cookies wnastępujących celach:1. Google Inc. – pomiar ruchu internetowego, przycisk +13. Facebook Inc. – przycisk „Lubię to”4. Adroll – świadczenie usług reklamowychJak można nie wyrazić zgody na instalowanie plików cookie za pomocąustawień przeglądarki?Zdecydowana większość przeglądarek domyślnie akceptuje pliki cookiew celu zapewnienia Użytkownikom wygody korzystania ze strony ipoprawnego wyświetlania jej zawartości.Użytkownik, który nie chce aby pliki cookies były instalowane wjego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym, może nie wyrazić zgodyna instalowanie plików cookies w nastepujący sposób:W przeglądarce Internet Explorer należy:– wybrać z menu głównego pozycję „Narzędzia/Opcje internetowe” anastępnie w sekcji „Prywatność” zaznaczyć „Zaawansowane” i wyłączyćpliki cookie.przeglądarce Mozilla Firefox należy:- wybrać z menu pozycję „Narzędzia” a następnie pozycję „Opcje” iokreślić poziom prywatności w sekcji „Prywatność”W przeglądarce Opera należy:– wybrać z menu pozycję „Narzędzia” a następnie z pozycji„Preferencje” wybrać „Zaawansowane” a potem „Ciasteczka”.W przeglądarce Google Chrome należy:– z menu po prawej stronie należy wybrać pozycję „Opcje” anastępnie „Dla zaawansowanych” oraz ”Ustawienia plików cookie”.Powyższe typy przegladarek zostały wskazane przykładowo. Z uwagi nadużą różnorodność stosowanych przez Użytkowników przeglądarek, mogąwystępować pewne różnice w sposobie takiego ich ustawienia, któryuniemożliwiałyby instalowanie plików cookies. Zwykle informacjeodnosnie do plików cookies można znaleźć w menu „Narzędzia” lub„Opcję”. Bardziej szczegółowe informacje w tym zakresie możnanajczęściej znaleźć na stronie producenta danej przeglądarki.Naszym celem jest umacnianie zaufania do serwisu poprzezzapewnienie optymalnej ochrony powierzonych nam informacji. Klientma możliwość dokonania wyboru w zakresie sposobu przetwarzaniaswoich danych. Zachęcamy do podjęcia takiej decyzji, która da nammożliwość oferowania produktów i usług wychodzących naprzeciwindywidualnym oczekiwaniom i potrzebom finansowym.Priorytetem jest dla nas bezpieczeństwo danych osobowych Klientów.Dane te chronimy stosując zgodne z obowiązującymi przepisami,najlepsze, zabezpieczenia fizyczne i elektroniczne orazrygorystyczne procedury. Nasi pracownicy są szkoleni w zakresieodpowiedniego przetwarzania danych Klienta. W przypadku powierzeniawykonywania usług podmiotom trzecim, wymagamy od nich stosowaniatakich standardów ochrony informacji, jakie obowiązują w firmie.Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochroniedanych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późń.zm.)Klientom przysługuje prawo do:- żądania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzaniaswoich danych osobowych,- dostępu do swoich danych osobowych,- zmieniania tych danych,- żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych w celachmarketingowych.Zrealizowanie tych uprawnień jest możliwe za pośrednictwem:- Infolinii: 42 209 28 28Gdzie szukać pomocyKompleksowe informacje dostępne są w ustawieniach oprogramowania(przeglądarki internetowej). Szczegóły dla osób korzystających zposzczególnych przeglądarek internetowych, m.in.:Internet ExplorerMozilla FirefoxChromeOperaItp.Informujemy, że ograniczenia bądź wyłączenia stosowania plikówcookies i innych podobnych technologii mogą wpłynąć na niektórefunkcjonalności dostępne w naszych serwisach.Informacje dodatkoweDodatkowe informacje na temat plików cookies i innych technologiimożna znaleźć m.in. pod adresem wszystkoociasteczkach.pl,youronlinechoices.com lub w sekcji Pomoc w menu przeglądarkiinternetowej.