Biuro Rachunkowe Nestor

Kontakt email, www
ul. Jagiellońska 58/33a Warszawa
92-305 Łódź-Widzew , woj. Łódzkie
 • Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszych usług księgowych oraz kadrowo-płacowych. Nasze biuro rachunkowe (podatkowe) świadczy usługi:
 • ◄przygotowanie dokumentów do Urzędu Skarbowego i ZUS - bezpłatnie
 • ◄zgłoszenie firmy do Państwowej Inspekcji Pracy - bezpłatnie
 • ◄składanie aktualizacji na formularzach EGD-1 oraz NIP-2 - bezpłatnie
 • ◄rozliczenie roczne ( PIT 28,16A,36,36L) - w cenie usługi
 • ◄pomoc w wyborze korzystnej formy opodatkowania - bezpłatnie
 • ◄reprezentacja przed Urzędem Skarbowym - bezpłatnie
 • ◄konsultacje ze specjalista podatkowym- bezpłatnie
 • ◄doradztwo finansowe i ubezpieczeniowe- bezpłatnie

Ryczałt ewidencjonowany

Deklaracje podatkowe

sporządzanie deklaracji podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku VAT.     Ryczałt Ewidencjonowany: 1) prowadzenie i przechowywanie przez Biuro Rachunkowe następującej dokumentacji podatkowej: - ewidencji ryczałtu, - ewidencji dla celów podatku od towarów i usług, - wykazu środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, –dokonywania rozliczeń podatku VAT w ramach prowadzonej przez Podatnika działalności gospodarczej . 2) sporządzanie deklaracji podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku VAT.   Kadry i Płace 1)prowadzenie ewidencji pracowników; 2)prowadzenie akt osobowych pracowników, w zakresie wynikającym z prawa pracy i przepisów szczególnych; 3)prowadzenie, dla pracowników wymienionych w punkcie 1, całości spraw wynikających ze stosunku pracy; 4)rejestrowanie pracowników w ZUS i wyrejestrowywanie; 5)rejestracja zwolnień lekarskich; 6)wprowadzanie, aktualizowanie i archiwizowanie danych kadrowych w komputerowym systemie kadry-płace; 7)sporządzanie sprawozdań Z03 oraz Z-06 o zatrudnieniu i wynagrodzeniach – w części dotyczącej zatrudnienia (jeśli są wymagane); 8)dokonywanie okresowych analiz wykorzystania czasu pracy (obecności, zwolnień, godzin nadliczbowych, urlopów); 9)prowadzenie bieżącego archiwum akt osobowych pracowników ; 10)naliczanie wynagrodzeń i prowadzenie obsługi płacowej pracowników na podstawie dokumentów płacowych oraz zgodnie z obowiązującym i przepisami; 11)sporządzanie list płac; 12)prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników i comiesięczna ich aktualizacja; 13)naliczanie wynagrodzeń za czas nieobecności w pracy spowodowanej chorobą, zasiłków chorobowych, macierzyńskich i opiekuńczych, kontrola prawidłowości ustalania prawa do zasiłku chorobowego oraz  prowadzenie kart zasiłkowych; 14)naliczanie i sporządzanie list wypłat na podstawie rachunków do zawartych przez Podatnika  umów zleceń i umów o dzieło; 15)sporządzanie miesięcznych zestawień dotyczących naliczenia wynagrodzeń oraz informacji o odprowadzonych składkach na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, podatek dochodowy od osób fizycznych oraz innych potrąceń; 16)sporządzanie i wysyłanie miesięcznych deklaracji ZUS, przekazywanie przelewów na konta ZUS oraz sporządzanie Raportów Miesięcznych dla Osoby Ubezpieczonej (RMUA) – na paskach wynagrodzeń; 17)sporządzanie miesięcznej deklaracji o wysokości zaliczki na podatek dochodowy od łącznej kwoty dokonywanych wypłat (PIT-4 i PIT-8A); 18)sporządzanie rocznych informacji o uzyskanych dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11, PIT-4R),  oraz dokonywanie rocznego rozliczenia podatku (PIT-40) pracowników, którzy złożyli wymagane oświadczenie; 19)wystawianie zaświadczeń o wynagrodzeniu pracowników; 20)wprowadzanie, aktualizowanie i archiwizowanie danych płacowych w komputerowym systemie kadry-płace.    księgowość warszawa  biuro rachunkowe warszawa  rachunkowość warszawa  kadry i płace warszawa Kancelaria podatkowa warszawa usługi kadrowe warszawa Księgowa warszawa usługi księgowe warszawa usługi rachunkowe warszawa  biuro podatkowe warszawa  

Obsługa kadrowa

Ewidencja VAT

estawienie obrotów i sald kont księgi głównej i ksiąg pomocniczych,

Księga rachunkowa

konta księgi głównej i ksiąg pomocniczych,

Biura rachunkowe

Specjalizacje:

 • Ryczałt ewidencjonowany
 • Deklaracje podatkowe
 • Obsługa kadrowa
 • Ewidencja VAT
 • Księga rachunkowa
 • Biura rachunkowe

O nas

 • Jesteśmy profesjonalnym biurem księgowym działającym na rynku od 2001 roku.
 • Już ponad 250 firm powierzyło nam prowadzenie swoich finansów. Różnorodność prowadzonych księgowości pozwoliło nam na zdobycie doświadczenia w wielu rodzajach działalności.
 • Obsługujemy spółki prawa handlowego jak również małe i średnie przedsiębiorstwa oraz osoby prowadzące jednoosobowe działalności gospodarcze.
 • Specjalizujemy się w obsłudze kadrowo-płacowej firm (małych jak również zatrudniających ponad 2000 pracowników)
 •  
 • Nasz klient może być pewien, że jego operacje gospodarcze będą wykonane w sposób:
 •  
 • -zgodny z obowiązującymi przepisami prawa,
 • -właściwy pod względem formalnym,
 • -rzetelny pod względem merytorycznym, 
 • -z zachowaniem zasad należytej staranności.