Biuro Rachunkowe PROFIT Spółka z o.o.

Kontakt email, www
: ul. Wertera 46, Lublin zobacz inne firmy z : Wertera , Lublin
20-713 Lublin , woj. Lubelskie

Obsługa kadrowa

Obsługa kadrowo-płacowa. Usługa ta obejmuje: procedurę przyjęcia do pracy i bieżąca obsługa zatrudnionego pracownika, prowadzenie akt osobowych pracowników, obliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac ,  prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników, zaświadczenia, prowadzenie kart urlopowych, rozliczanie wynagrodzeń za czas choroby, zasiłków chorobowych, rodzinnych, pielęgnacyjnych i innych, deklaracje do Urzędów Skarbowych, wyliczanie składek ZUS i sporządzanie miesięcznych deklaracji, przygotowywanie raportów miesięcznych RMUA dla ubezpieczonych, zgłaszanie i wyrejestrowanie pracownika z systemu ZUS, zastępowania Klienta w sprawach związanych z postępowaniami wyjaśniającymi oraz kontrolami urzędów skarbowych i ZUS

Porady prawne

Obsługa płacowa

Obsługa kadrowo-płacowa. Usługa ta obejmuje: procedurę przyjęcia do pracy i bieżąca obsługa zatrudnionego pracownika, prowadzenie akt osobowych pracowników, obliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac ,  prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników, zaświadczenia, prowadzenie kart urlopowych, rozliczanie wynagrodzeń za czas choroby, zasiłków chorobowych, rodzinnych, pielęgnacyjnych i innych, deklaracje do Urzędów Skarbowych, wyliczanie składek ZUS i sporządzanie miesięcznych deklaracji, przygotowywanie raportów miesięcznych RMUA dla ubezpieczonych, zgłaszanie i wyrejestrowanie pracownika z systemu ZUS, zastępowania Klienta w sprawach związanych z postępowaniami wyjaśniającymi oraz kontrolami urzędów skarbowych i ZUS

Ewidencja VAT

Rozliczenie ZUS

Doradztwo podatkowe

Księga rachunkowa

Prowadzenie ksiąg handlowych  w zakresie pełnej księgowość zgodnie z ustawa o rachunkowości. W szczególności usługa ta obejmuje: Zakładanie planów kont wprowadzenie i analizę danych, opracowanie i wdrożenie zasad rachunkowości firmy, w tym zakładowego planu kont, tworzenie polityki rachunkowości oraz instrukcji obiegu dokumentów, zamykanie i otwieranie kolejnych lat działalności, rejestrację dowodów księgowych w księgach rachunkowych zgodnie z zasadami rachunkowości, analizę kosztów i przychodów, potwierdzenie sald, sporządzanie sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa, ewidencja zmian w kapitale, przepływy pieniężne i inne) co miesięcznego wyliczanie zobowiązań podatkowych oraz sporządzania i wysyłania deklaracji podatkowych, sporządzanie i składanie innych stosownych deklaracji, przygotowywanie przelewów z tytułu zobowiązań podatkowych sporządzanie rocznego bilansu i rachunku wyników wraz ze wszystkimi wynikającymi z nich deklaracjami i sprawozdawczością statystyczną; zastępowania Klienta w sprawach związanych z postępowaniami wyjaśniającymi oraz kontrolami urzędów skarbowych .

Biura rachunkowe

Specjalizacje:

  • Obsługa kadrowa
  • Porady prawne
  • Obsługa płacowa
  • Ewidencja VAT
  • Rozliczenie ZUS
  • Doradztwo podatkowe
  • Księga rachunkowa
  • Biura rachunkowe

O nas

Biuro działa w oparciu o Licencję Ministerstwa Finansów RP oraz objęte jest ochroną ubezpieczeniową z tytułu odpowiedzialności cywilnej. Serdecznie zapraszam do współpracy z naszym biurem, Małgorzata Wieczorek Prezes Zarządu