Biuro Rachunkowe Renoma

Kontakt email, www
Bruzdowa 1
31-416 Kraków , woj. Małopolskie

Obsługa kadrowa

Analizy ekonomiczne

Biura rachunkowe

Specjalizacje:

  • Obsługa kadrowa
  • Analizy ekonomiczne
  • Biura rachunkowe

O nas

OFERTASzanowni Pastwo !Mamy zaszczyt przedstawi Pastwu Nasz ofert wsppracy do ludzi, ktrzypragn skoncentrowa si na dynamicznym rozwoju i sukcesie swojejFirmy.Czsto zmieniajce si w naszym kraju przepisy wymagaj duegozaangaowania,czasu i nakadw finansowych oraz fachowej literatury,prasy i szkole.Powierzenie spraw finansowo-ksigowych naszemuBiuru Rachunkowemu RENOMA pozwali Pastwu zaoszczdzi czas ipienidze oraz da cakowite bezpieczestwo!MASZ FIRM i NIE WIESZ- jak wybra korzystn form opodatkowania,- kiedy i czy wprowadzi kas fiskaln,- czy powinienem wybra VAT,- nie masz czasu na bieganie po Urzdach, ZUSie itp.,- nie masz ksigowego,- nie masz prawnika,- nie jeste zadowolony z dotychczasowej obsugi ksigowej,- chcesz pozby si odpowiedzialnoci przed Urzdem Skarbowym iZUS!***************************************************************************************PORADZIMY * POMOEMY * WYRWIEMY Z KOPOTW***************************************************************************************ZALETYpowierzenia spraw finansowo-ksigowych BiuruRachunkowemu RENOMA1. Pena odpowiedzialno Biura Rachunkowego RENOMA za sprawy TwojejFirmy.2. Nisze koszty w porwnaniu do kosztw zatrudnienia wasnegoksigowego.3. Redukcja etatu i/lub powierzchni uytkowej - dziau ksigowoci.4. Cakowite bezpieczestwo , co gwarantuje polisa ubezpieczeniowaOC.5. Oszczdno na oprogramowaniu komputerowym, literaturze,szkoleniach itd.6. Terminowo realizacji patnoci poprzez informacje drog @, SMS lubtelefon.7. Klienci Biura Rachunkowego RENOMA s zadowoleni, gdy maj wicejczasu na prowadzenie biznesu lub na wypoczynek. Pomagamy osigaSUKCES!8. Klient jest oczekiwany, mile widziany i witany umiechem.9. Posiadamy 10-letnie dowiadczenie - Licencj Ministra Finansw z1996r.Profesjonalne Usugi FINANSOWO- KADROWE w zakresie:1. Penej obsugi finansowo-ksigowej wszystkich form ewidencjidziaalnoci gospodarczej: od ryczatu po pen ksigowo zgodnie zprzepisami prawa.2. Rozliczenia z ZUS , kadry i pace.3. Doradztwa w zakresie prowadzonej dziaalnoci gospodarczej.4. Reprezentacja Klienta w Urzdach, ZUS i innych instytucjach5. Analizy ekonomiczno-finansowe6. Odbir dokumentw w siedzibie KlientaSzczegowy zakres obowizkw- do negocjacji cenowej, jest uregulowanyw zawieranej umowie.Jeli pragn Pastwo bliej pozna ofert Biura Rachunkowego RENOMA -prosimy o wyznaczenie terminu spotkania w dogodnym dla Pastwamiejscu i terminie - telefonicznie lub emailowo.Bdziemy Pastwa - Dziaem KADRSpecyficznym rodzajem usug dla Klienta jest prowadzenie przez BiuroRachunkowe RENOMA obsugi w zakresie KADR i wyliczaniawynagrodze.Mamy dowiadczenie w prowadzeniu spraw kadrowo-pacowych dla firmzatrudniajcych od kilku do kilkuset pracownikw.Zakres obowizkw przejmowanych przez nas obejmuje m.in.:1. Sporzdzanie list pac, sporzdzanie deklaracji PIT i ZUS2. Prowadzenie akt osobowych, kart wynagrodze i dokumentacjizwizanej ze stosunkiem pracy, wyliczanie wynagrodze za prac, czaschoroby i innych3. Ustalanie zaliczek na podatek dochodowy od osb fizycznych iskadek ZUS4. Sporzdzanie rocznych informacji o uzyskanych dochodach orazpobranych zaliczkach podatku (PIT-11, PIT-8, PIT-40)Szczegowy zakres obowizkw jest regulowany w zawieranych umowach!Jeli pragn Pastwo bliej pozna ofert prosimy o wyznaczenie terminuspotkania.Zainteresowanym przelemy wstpn umow z biurem rachunkowymCENY PROMOCYJNE - UZGADNIANE KADORAZOWO Z KLIENTEM!Z A P R A S Z A M Y