Biuro Rachunkowe Tax Edyta Wajer

Kontakt email, www
Frascati 2
85-034 Bydgoszcz , woj. Kujawsko-Pomorskie

Obsługa płacowa

Księga rachunkowa

Biura rachunkowe

Specjalizacje:

  • Obsługa płacowa
  • Księga rachunkowa
  • Biura rachunkowe

O nas

O firmieJesteśmy nowoczesnym biurem rachunkowym nastawionym przedewszystkim na potrzeby Klienta. Nasze działania opierają się nawydanej przez Ministra Finansów Licencji Nr 18815/00. Na podstawieobowiązujących przepisów jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialnościcywilnej związanej z naszymi działaniami rachunkowo- księgowymi.Główną zasadą, którą kieruje się nasze biuro we współpracy zKlientami jest partnerstwo w interesach, a także działamy zgodnie zmyślą, że sukces naszego Klienta jest naszym priorytetem.Dzięki kompetencji i profesjonalizmowi naszego zespołu jesteśmyfirmą, która dynamicznie się rozwija. Jest to możliwe także dziękinaszym Klientom, którzy doceniają nasze prace i prowadzonedziałania. Nasze biuro świadczy różnorodne usługi z zakresuksięgowo-podatkowego jak także z zakresu obsługi kadr i płac dlapodmiotów o różnym profilu działalności w formie prawnej. Działamyzarówno dla małych, jednoosobowych firm opodatkowanych w sposóbzryczałtowany jak także dla dużych spółek prawa handlowego,Stowarzyszeń i Fundacji. Kierujemy się zasadą, że każdy Klient jestdla nas najważniejszy. Dużą część naszych Klientów stanowiąIndywidualne Praktyki Lekarskie i NZOZ-y.Pełna obsługą księgowaNasze biuro rachunkowe proponuje pełną obsługę finansową i księgowąwszelkich przedsiębiorstw i firm. Ofertę adresujemy zarówno dospółek osobowych, Fundacji, Stowarzyszeń, spółek handlowych jaktakże do osób fizycznych.Realizacja naszych usług odbywa się w formie outsourcingu, tzn.usług zewnętrznych, które są obecnie bardzo popularne i szerokostosowane we wszystkich krajach rozwiniętych. Ta forma prowadzenianaszych działań księgowych pozwala zmniejszyć koszty zleceniodawcy,dzięki temu, że nie ponosi ich na:* pomieszczenia, które dotychczas zajmowały jego własne służbyksięgowe, a co za tym idzie sprzęt biurowy, komputerowy i wszelkiespecjalistyczne oprogramowania,* wszelkie osobowe koszty pracowników tych służb, tj. m.in.koszty urlopów, zwolnień lekarskich i świadczeń socjalnych.Outsourcing rachunkowyPełen komfort jak także poczucie realnego bezpieczeństwapodatkowego zapewnia Klientowi outsourcing. W konsekwencjidziałania w tej formie zapewniają Klientom komfort z tego względu,że wykonawca usługi czy też usług angażuje do ich wykonanianiezbędna liczbę pracowników o odpowiednich kwalifikacjach, tak abyzostały one wykonane zgodnie z przepisami, pełna starannością inależytą terminowością. Zleceniobiorca ponosi za świadczone usługi,a dokładniej za ich rzetelność pełną odpowiedzialność finansową jaki prawną. Szczegółowe warunki, zakres oraz zasady współpracy międzyzleceniodawcą a wykonawcą wszelkich usług księgowo-finansowychgwarantuje i określa umowa zawarta między nimi.DoświadczenieMerytoryczny profesjonalizm naszych działań gwarantuje wieloletniedoświadczenie naszej firmy. Wyraża się on między innymi wszczegółowej weryfikacji każdego księgowego dokumentu jak takżezdarzenia gospodarczego pod względem zgodności z panującymi wPolsce przepisami o rachunkowości i przepisami podatkowymi.Nasz zespól to grupa prężnie działających fachowców w swojejdziedzinie, skoncentrowanych na wspólnym budowaniu wraz z Klientemsukcesu jego firmy. Działamy w myśl zasady, że nasze działaniapowinny być zawsze dostosowane do życzeń i wymagań Klienta, dlategoteż dajemy gwarancję:• rzetelnie wykonanych powierzonych nam zleceń,• profesjonalnych i fachowych porad,• maksymalnego zaangażowania w każde powierzone nam zadanie,• elastycznego podejścia do współpracy,• pełnej życzliwości i komunikatywności w obustronnychrelacjach.Dzięki zaufaniu naszych Klientów, a także ich uznaniu nasze miejscewśród pozostałych kancelarii i biur księgowo-podatkowych jestbardzo wysokie. Za sprawą pozytywnych komentarzy w zakresieprowadzonych przez nas działań grono naszych Klientów nieustanniesię zwiększa.ZaufanieZaufało nam już ponad 200 klientów z bardzo różnych branż m.in.firmy takie jak: handlowe, reklamowe, ochrony zdrowia, aranżacjiwnętrz, ubezpieczeniowe, edukacyjne i szkoleniowe, budowlane,motoryzacyjne, stolarskie, wydawnicze, poligraficzne, prawnicze,doradztwa gospodarczego, fundacje, stowarzyszenia, usługi tłumaczeńprzysięgłych, usługi informatyczne, usługi serwisowe sprzętubiurowego, salony kosmetyczne, usługi transportowe i wieleinnych...Do góry