BIURO RACHUNKOWE WAWRZYN

Kontakt email, www
ul. Królowej Jadwigi 3 lok.31 Biała Podlaska
21-500 Biała Podlaska , woj. Lubelskie
Biuro Rachunkowe WAWRZYN korzysta z obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. Posiadamy aktualną polisę ubezpieczeniową.

Księga przychodów i rozchodów

Podatkową książkę przychodów i rozchodów mogą prowadzić: 1. osoby fizyczne, 2. spółki cywilne osób fizycznych, 3. spółki jawne osób fizycznych, 4. spółki partnerskie osób fizycznych pod warunkiem, że ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych nie przekroczyły, w poprzednim roku podatkowym, równowartości w walucie polskiej 1 200 000 euro.(w 2010 r. osiągnięcie przychodów netto 5 293 440 zł zmusza do przejścia od 1 stycznia 2012 r. na księgi rachunkowe - pełną księgowość) Podmioty te oprócz prowadzenia podatkowej książki przychodów i rozchodów są zobowiązane do prowadzenia: 1. ewidencji środków trwałych, 2. ewidencji wyposażenia, 3. ewidencji sprzedaży, 4. odrębnej ewidencji dla potrzeb podatku VAT o ile nie korzystają ze zwolnienia podmiotowego w podatku VAT, 5. innych ewidencji. Część podmiotów uprawnionych do prowadzenia podatkowej książki przychodów i rozchodów może wybrać inną formę ewidencji i opodatkowania przed rozpoczęciem działalności gospodarczej lub przed rozpoczęciem kolejnego roku podatkowego. Pozostałe możliwe do wyboru (nie dla wszystkich) formy ewidencyjno-podatkowe to ryczałt ewidencjonowany i karta podatkowa. Wybór formy ewidencji i opodatkowania jest istotną decyzją gospodarczą mającą wpływ na wielkość płaconych podatków a tym samym na wynik netto z działalności gospodarczej jak również na możliwość skorzystania z ulg podatkowych i wspólnego opodatkowania. Decyzje te musisz podjąć przed rozpoczęciem działalności a na ich korektę trzeba czekać nawet rok, dlatego skorzystaj z usług naszego biura jeszcze przed zarejestrowaniem twojej firmy i każdorazowo jak masz wątpliwości. Poradę możesz otrzymać bezpłatnie. Można powiedzieć, że wybierając podatkową księgę przychodów i rozchodów nigdy nie tracisz ponieważ ewidencji podlegają nie tylko wszystkie przychody ale i wszystkie koszty a nadwyżka przychodów nad kosztami daje wynik do opodatkowania. Po odjęciu podatków otrzymujemy wynik netto. Jest to myślenie prawidłowe logicznie ale czy najlepsze? Może tak a może nie, bo w ryczałcie ewidencjonowanym koszty nie są istotne. Podatek opłaca się od przychodów a koszty pomija się (w ewidencji i obliczeniu podatku dochodowego). W biznesie koszty się ponosi w kwotach niezbędnych. W niektórych branżach koszty są relatywnie wysokie do uzyskiwanych przychodów a w innych relatywnie niskie, co może powodować możliwość płacenia niższych podatków przy ryczałcie ewidencjonowanym, niż przy podatkowej książce przychodów i rozchodów. Niuanse te trzeba jednak analizować indywidualnie najlepiej znając branżę oraz przewidywane przychody i koszty. Zarówno prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów jak i ryczałtu ewidencjonowanego korzystnie jest zlecić dla Biura Rachunkowego WAWRZYN w Białej Podlaskiej, aby pozbyć się żmudnego śledzenia ciągle zmieniających się przepisów podatkowych a swój czas poświęcić na prowadzenie wybranego przez siebie biznesu. Biuro może być również Twoim doradcą. Z doświadczenia wiem, ze doradztwo największe efekty przynosi co do zdarzeń przyszłych ale żeby uzyskać poradę trzeba podzielić się problemem, przedstawić swoje najbliższe zamierzenia a nawet dalsze zamierzenia inwestycyjne. Przedstawienie zdarzeń po fakcie powoduję, że już nie ma możliwości porady a pozostaje tylko analiza stanu faktycznego, ponieważ nie ma już możliwości wyboru innego wariantu. Powierzając PKPiR lub Ryczałt ewidencjonowany dla Biura Rachunkowego WAWRZYN w Białej Podlaskiej, nie musisz mieszkać w Białej Podlaskiej czy powiecie bialskim, nie musisz też być petentem Urzędu Skarbowego w Białej Podlaskiej. Elektroniczny sposób składania deklaracji podatkowych i ZUS sprawia, że możesz być petentem dowolnego Urzędu Skarbowego (np. w Łosicach, Parczewie, Radzyniu, Siedlcach czy Warszawie …) lub dowolnej placówki ZUS. Prowadzisz Firmę w Warszawie i płacisz dużo dla Biura Rachunkowego w Warszawie lecz odwiedzasz rodzinę w Białej Podlaskiej lub okolicach to skontaktuj się a przekonasz się, że Twoja księgowość będzie znacznie tańsza. Wspomnieć wypada o możliwości wyboru dla małych Firm karty podatkowej jako formy opodatkowania. Jest to możliwe w ściśle określonych w ustawie dziedzinach działalności usługowej, wytwórczo usługowej, gastronomicznej i innych. Podatnicy którzy wybrali kartę podatkową są zwolnieni z prowadzenia ksiąg, składania zeznań podatkowych. Płacą podatek dochodowy według ustalonej stawki miesięcznej. Zwolnienie z obowiązku prowadzenia ksiąg powoduje, że nie są klientami Biur. Powierzając prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów lub ryczałtu ewidencjonowanego dla Biura Rachunkowego WAWRZYN w Białej Podlaskiej możesz liczyć na profesjonalną obsługę księgową, w promocyjnej cenie, z wykorzystaniem oprogramowania Firmy Insert z Wrocławia oraz wypełnienie i przesłanie w Twoim imieniu wszystkich deklaracji podatkowych w formie papierowej lub elektronicznej.Zasadą jest, że deklaracje składamy w formie elektronicznej, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa przez Firmę zlecającą, z wykorzystaniem podpisu elektronicznego właściciela Biura Rachunkowego. Oszczędza to czas i pieniądze podatnika (nie przyjeżdża do Biura na podpisanie deklaracji VAT i nie wozi jej do często odległego Urzędu Skarbowego) a często również przyspiesza zwrot podatku VAT - termin zwrotu liczony od daty złożenia deklaracji VAT.

Ryczałt ewidencjonowany

Deklaracje podatkowe

Obsługa kadrowa

Działalność rolnicza

VAT rolniczy Każdy rolnik z mocy ustawy o VAT otrzymał status - przywilej bycia rolnikiem ryczałtowym. W praktyce oznacza to, że sprzedając produkty rolnicze, dla podatnika podatku VAT, może otrzymać zryczałtowany zwrot podatku VAT jako rekompensatę za VAT zapłacony przy zakupie nawozów, paliwa, materiałów budowlanych i innych produktów potrzebnych do produkcji rolnej. Zwrot ten odbywa się w ten sposób, że do ceny sprzedawanych produktów kupujący (np. Mleczarnia, Ubojnia, Młyn) nalicza zryczałtowany podatek VAT w 2011 r. 7% (w 2010 r. 6%) co dokumentuje fakturą VAT RR a kwotę podatku wraz z wartością sprzedanych produktów przelewa na konto rolnika w terminie 14 dni. Firmy te (Mleczarnia ,Ubojnia, Młyn itd.) otrzymają zwrot przelanego na konto rolnika podatku z Urzędu Skarbowego jeśli spełnią warunki ustawowe (14 dni, płatność przelewem) co w konsekwencji oznacza, że rolnik ryczałtowy otrzymuje zwrot podatku VAT z Budżetu (za pośrednictwem kupującego podatnika podatku VAT). Dlatego warto się zastanowić czy kwota otrzymanego zwrotu podatku VAT (zawartego w fakturach VAT RR) za rok 2010) pokrywa cały VAT zapłacony w zakupach przeznaczonych dla gospodarstwa rolnego (pasze, nawozy, paliwo, materiał siewny, środki ochrony roślin, remonty maszyn i budynków, zakup maszyn itd.). Jeśli nie pokrywa to jest sposób na to aby w przyszłości takich strat nie ponosić. Możesz zrezygnować ze statusu rolnika ryczałtowego i stać się podatnikiem VAT. Przed podjęciem takiej decyzji policz swoje koszty i dochody z roku ubiegłego i zgłoś się do naszego Biura a otrzymasz poradę czy warto było być rolnikiem ryczałtowym czy też przejść na VAT rolniczy. Historii jednak zmienić nie możemy, przejście na VAT jest zalecane zwłaszcza wtedy gdy masz zamiar rozpocząć duże inwestycje jak budowa obory, zakup maszyn rolniczych mówiąc krótko gdy na zakupy będziesz wydawać dużo więcej niż uzyskiwać ze sprzedaży produktów, przy czym nie jest ważne czy kupujesz za swoje czy za kredyt. Jeśli zaplanujesz swoje wydatki najlepiej na cały rok z podziałem na grupy(inwestycje, pasze, nawozy, środki ochrony roślin, paliwo i inne) oraz przychody ze sprzedaży mleka, zboża, zwierząt żywych i inne) to obliczymy Ci czy warto przejść na VAT rolniczy. Z dniem 1 kwietnia 2011 r. przestały obowiązywać ograniczenia w rezygnacji ze statusu rolnika ryczałtowego, funkcjonujące przed tą datą jako warunki przejścia na VAT ustawowe. Poradę oraz bardziej szczegółowe informacje możesz otrzymać bezpłatnie w siedzibie Biura Rachunkowego WAWRZYN w Białej Podlaskiej ul. Królowej Jadwigi 3/31, tel. kom. 600 35 36 41 Obecnie każdy rolnik może przejść na VAT rolniczy i stać się podatnikiem VAT czynnym. Przechodząc na VAT rolniczy nie możesz powrócić do statusu rolnika ryczałtowego przed upływem trzech lat. Jeśli się zdecydujesz będziemy prowadzić dla Ciebie wymagane ewidencje podatkowe i sporządzać deklaracje podatkowe VAT, na podstawie których otrzymasz zwrot podatku na konto.

Obsługa płacowa

Płace, ZUS Jeśli rejestrujesz działalność gospodarczą to stajesz się płatnikiem składek ZUS. Nie masz wyboru, chyba że jesteś rolnikiem ubezpieczonym w KRUS. Organ rejestrujący Twoją Firmę to od 1 stycznia 2012 CEIDG (Centralna Ewidencja i Identyfikacja Działalności Gospodarczej) Możesz wniosek wypełnić SAM wydrukować i zanieść do Urzędu Gminy do wprowadzenia ale doradzam przed tym zasięgnąć porady u NAS aby później nie prostować błędów. Po dokonaniu prawidłowej rejestracji część danych Twojej Firmy będzie widoczna w Internecie na stronie CEIDG. Rejestracja w CEIDG jest jednocześnie rejestracją w ZUS, GUS (nadanie regon), KRUS i Urzędzie Skarbowym (w ograniczonym zakresie). Nawet po prawidłowej rejestracji może być konieczne załatwienie dodatkowo rejestracji do VAT w Urzędzie Skarbowym oraz zgłoszenia siebie do ubezpieczeń w ZUS lub powierzyć ten obowiązek dla Biura Rachunkowego WAWRZYN w Białej Podlaskiej podpisując umowę na obsługę księgową, podatkową i ubezpieczeniową w ZUS (wszystko w ramach jednej, niewielkiej opłaty). Generalnie kontakty z ZUS polegają na wypełnianiu i składaniu deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych oraz oczywiście przelewaniu składek na konta ZUS. Deklaracje mogą mieć formę papierową na formularzu ZUS lub jako wydruk z programu PŁATNIK. Najczęściej jednak są przesyłane elektronicznie z programu płatnik. W skrócie mówiąc deklaracje zgłoszeniowe służą do rejestracji i wyrejestrowania lub zmiany danych Firmy lub zgłoszenia do ubezpieczeń lub wyrejestrowania z ubezpieczeń (lub zmiany danych) osób podlegających ubezpieczeniom w danej Firmie (właściciel, osoba współpracująca, pracownicy, zleceniobiorcy) i są składane w terminie 7 dniowym od powstania lub ustania obowiązku ubezpieczenia. Deklaracje rozliczeniowe są składane w okresach miesięcznych i dokumentują podstawy wymiaru składek dla poszczególnych ubezpieczonych, wysokość naliczonych składek dla poszczególnych ubezpieczeń dla każdego z ubezpieczonych oraz w zbiorczej deklaracji rozliczeniowej (ZUS DRA) sumy należnych składek z poszczególnych tytułów ubezpieczeń (z podziałem na część płaconą przez pracodawcę i część płaconą przez pracownika). Ponieważ ZUS rozlicza nie tylko składki na ubezpieczenia społeczne ale również na zdrowotne oraz Fundusz Pracy, FGśP oraz FEP (od 1 stycznia 2010r.) to w deklaracji rozliczeniowej kwota ogółem jest podzielona na cztery grupy składek, które przelewa się na 4 różne konta w ZUS. W ramach ubezpieczeń społecznych wyróżniamy: - ubezpieczenia emerytalne 19,52% podstawy wymiaru (1/2 pracownik, 1/2 pracodawca), - ubezpieczenia rentowe od 01-01-2008r. 6% podst. wym. (1,5% pracownik, 4,5% pracod.),a od 1 lutego 2012r. 8% podst. wymiaru(1,5% pracownik, 6,5% pracodawca) - ubezpieczenie chorobowe 2,45% podstawy wymiaru (pracownik) - ubezpieczenie wypadkowe od 1 kwietnia 2012 od 1,93% do 3,33% podstawy (pracodawca). Składka na ubezpieczenie zdrowotne od 1 stycznia 2007 wynosi 9% podstawy wymiaru i składa się z 2 części: 7,75% podstawy potrącane z podatku dochodowego i 1,25% potrącane z wynagrodzenia pracownika. Składki na Fundusz Pracy to 2.45% podstawy wymiary składek na ub. emerytalne i rentowe, FGśP to 0,10% podstawy wymiaru. Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych (ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych Dz. U. nr 237, poz. 1656) to 1,50% podstawy wymiaru. FEP dotyczy pracodawców, którzy zatrudniają pracowników urodzonych po 31 grudnia 1948 r. i wykonują pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. Niniejsze opracowanie stanowi jedynie lekcję poglądową i ma na celu wskazanie na liczne obowiązki przedsiębiorcy wobec ZUS i innych funduszy budżetowych, realizowane za pośrednictwem ZUS. Przedstawione dane mogą, w każdej chwili być zmienione, kolejną ustawą, dlatego do celów rozliczeniowych najbardziej aktualne dane zamieszcza ZUS na swojej stronie www.zus.pl Kontakty z ZUS-em w twoim imieniu może prowadzić Biuro Rachunkowe WAWRZYN w Białej Podlaskiej i składać niezbędne deklaracje zgłoszeniowe i rozliczeniowe dotyczące twojej firmy i zatrudnianych pracowników i zleceniobiorców. Jeśli zlecisz obsługę ZUS dla Biura Rachunkowego WAWRZYN w Białej Podlaskiej to wyślemy twoje deklaracje drogą elektroniczną z programu Płatnik podpisując je swoim podpisem elektronicznym oraz powiadomimy jakie kwoty składek masz zapłacić. Bez znaczenia pozostaje fakt, czy Twoja Firma ma siedzibę w Białej Podlaskiej, innym mieście, innej gminie czy powiecie. PŁACE Obsługa płac jest ściśle powiązana z obsługą ZUS. Sporządzając listę płac musimy potrącić od wynagrodzenia brutto pracownika składki ZUS na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez pracownika, ustalić i potrącić zaliczkę na podatek dochodowy, ustalić i potrącić składkę na ubezpieczenie zdrowotne (osobno 7,75% i osobno 1,25%). Ponadto obliczyć kwoty składek na ubezpieczenia społeczne płacone przez pracodawcę oraz kwoty składek na FP i FGśP oraz FEP. Wyliczone na liście płac elementy są podstawą do stworzenia deklaracji rozliczeniowej za poszczególnego pracownika jak i wszystkich łącznie. ścisłe powiązanie list płac i deklaracji ZUS powoduje, że sprawy te są łącznie powierzane do prowadzenia przez Biuro rachunkowe WAWRZYN w Białej Podlaskiej. Można też wprowadzić takie rozwiązanie, że sprawy kadrowe i płacowe oraz deklaracje ZUS będą prowadzone przez pracownika zatrudnionego w Firmie (przy większej liczbie zatrudnionych) a listy płac będą przekazywane do Biura jedynie do zaksięgowania. W małych firmach zatrudniających niewiele osób najkorzystniej jest powierzyć sprawy kadrowo-płacowe i ZUS dla Biura. Jeżeli zlecisz dla Biura Rachunkowego WAWRZYN w Białej Podlaskiej oprócz prowadzenia pełnej księgowości (lub PKPiR) również prowadzenie spraw kadrowo-płacowych z obsługą ZUS, to uzyskasz kompleksową obsługę twojej Firmy w promocyjnej cenie ustalanej w drodze indywidualnych negocjacji.

Doradztwo podatkowe

Podatki 1.Najbardziej powszechnym podatkiem jest podatek dochodowy od osób fizycznych (ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz.176 z licznymi zmianami), który jest pobierany od źródeł przychodów takich jak: praca najemna, emerytura, renta, działalność wykonywana osobiście, pozarolnicza działalność gospodarcza, działy specjalne produkcji rolnej, najem, dzierżawa, kapitały pieniężne i prawa majątkowe, odpłatne zbycie i inne źródła. Jest to bardzo szeroki zakres przedmiotowy i podmiotowy. W kręgu zainteresowań tej ustawy znajdują się wszystkie osoby fizyczne a w tym prowadzące działalność gospodarczą. Pewna część osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą może swoje dochody (z działalności) opodatkować na podstawie innej ustawy co może wyglądać jako pewien przywilej a może bardziej jako pewne uproszczenie ewidencji przychodów i kosztów i sposobu opodatkowania. 2. Zryczałtowany podatek dochodowy uregulowany w ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.). Ustawa ta reguluje trzy formy podatku zryczałtowanego: ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, karta podatkowa, zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów osób duchownych. 3. Podatek dochodowy od osób prawnych (ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.). Podatkiem tym objęte są wszystkie osoby prawne i spółki kapitałowe w organizacji oraz jednostki niemające osobowości prawnej z wyjątkiem spółek niemających osobowości prawnej. Opodatkowaniu podlega dochód osoby prawnej oraz uzyskany udział w zyskach osoby prawnej. 4. Podatek od wartości dodanej - podatek od towarów i usług zwany VAT (ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług Dz. U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.) W tym miejscu można by wyszczególnić całą listę rozporządzeń Ministra Finansów w zakresie zwrotu podatku, wystawiania dokumentów, stosowania kas fiskalnych. Kwestie te pomijamy chcąc wskazać jedynie na wielość podatków i uregulowań w tym zakresie. 5. Podatek akcyzowy ( ustawa o podatku akcyzowym z dnia 23 stycznia 2004 r. Dz. U. Nr 29 poz. 257 ze zmianami). Opodatkowaniu tym podatkiem podlega produkcja wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, eksport i import oraz sprzedaż wyrobów akcyzowych. Podatek ten dotyczy głównie wyrobów tytoniowych, alkoholowych, paliw i innych. 6. Podatki i opłaty lokalne (ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.). Ustawa ta normuje następujące podatki: - podatek od nieruchomości, - podatek od środków transportowych, - opłatę targową, - opłatę miejscową, - opłatę uzdrowiskową, - opłatę administracyjną, - opłatę od posiadania psów. 7. Opłata skarbowa (ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.) Opłacie podlegają czynności urzędowe, wydanie zaświadczenia, wydanie zezwolenia, złożenie pełnomocnictwa i inne. 8. Podatek od czynności cywilnoprawnych (ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilno-prawnych Dz. U. nr 68, poz. 450 z późn. zm.) Opodatkowaniu podlegają umowy sprzedaży, darowizny, pożyczki, ustanowienie hipoteki, umowy spółki i inne. 9. Podatek od spadków i darowizn (ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn Dz. U. z 2004 r. Nr 142, poz. 1514 z późn. zm.) Opodatkowaniu podlega nabycie własności rzeczy i praw majątkowych tytułem: dziedziczenia, zapisu testamentowego, darowizny, zasiedzenia, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, zachowku, nieodpłatnej renty itp. Przedstawiona lista ma na celu ukazanie wielości istniejących podatków. Nie wszystkie z nich dotyczą każdego podatnika, osoby fizycznej czy prawnej, lecz mogą dotyczyć, jeżeli podatnik posiada dochody, nieruchomości lub wykonuje czynności w tych podatkach opisane. Przykładowo spółka z o.o. jako osoba prawna będzie płacić podatek dochodowy od osób prawnych ale nie oznacza to, że nie podlega unormowaniom ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych bo na mocy tej ustawy musi pobierać i odprowadzać zaliczki na podatek dochodowy od swoich pracowników. Jeśli dysponuje własną nieruchomością będzie też płacić podatek od nieruchomości itd. Powierzając księgowość i podatki dla Biura Rachunkowego WAWRZYN w Białej Podlaskiej uzyskasz pomoc w sprawach podatkowych w ramach zawartej umowy. Skutki podatkowe najlepiej jest znać jeszcze przed podjęciem niektórych czynności prawnych.

Księga rachunkowa

Księgi rachunkowe czyli pełną księgowość obowiązkowo prowadzą: 1. osoby prawne (bez względu na wielkość sprzedaży) takie jak spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki komandytowe, przedsiębiorstwa państwowe, jednostki budżetowe, spółdzielnie i inne osoby prawne (banki, fundusze inwestycyjne i emerytalne, domy maklerskie, ubezpieczyciele). 2. osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie i spółdzielnie socjalne a także prowadzący działy specjalne produkcji rolnej, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 1 200 000 EURO. W 2010 roku podmioty, które osiągnęły sprzedaż netto za 2009 rok w złotych 5 067 120. W 2011 roku podmioty, które osiągnęły (osiągną do końca roku) sprzedaż netto za 2010 rok 4 784 400,- złotych. W 2012 roku podmioty, które osiągnęły (osiągną do końca roku) sprzedaż netto za 2011 r. 5 293 440,- złotych. 3. osoby zagraniczne, oddziały i przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych. 4. inne podmioty, jeżeli na realizację zadań zleconych otrzymują dotacje lub subwencje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub funduszy celowych. Księgi rachunkowe (pełną księgowość) dobrowolnie mogą prowadzić osoby fizyczne, spółki jawne osób fizycznych, spółki cywilne osób fizycznych, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy są niższe niż równowartość w walucie polskiej 1 200 000 euro. Warunkiem koniecznym jest powiadomienie właściwego urzędu skarbowego przed 1 stycznia roku rozpoczęcia prowadzenia ksiąg rachunkowych. W dużych i bardzo dużych Firmach najlepszym wyjściem jest organizacja własnej księgowości. Koszty jej prowadzenia w strukturze kosztów są niewielkie a korzyści z dostępu do bazy danych księgowych i wszystkich dokumentów na miejscu przesądzają o takim rozwiązaniu. W małych i średnich Firmach a zwłaszcza w małych opłaca się powierzyć prowadzenie ksiąg rachunkowych dla Biura Rachunkowego WAWRZYN w Białej Podlaskiej. Korzyści to głównie oszczędność w kosztach, pozbycie się stresów związanych z kontaktami z fiskusem, przeniesienie odpowiedzialności w drodze umowy za ewentualne błędy w księgowości i podatkach na Biuro i wreszcie pozbycie się problemów księgowych i podatkowych pozwala więcej czasu poświęcić na prowadzenie biznesu co przekłada się na wynik finansowy. Powierzając prowadzenie ksiąg rachunkowych dla Biura Rachunkowego WAWRZYN w Białej Podlaskiej otrzymujesz profesjonalną obsługę, oszczędzasz na kosztach i pozbywasz się stresów podatkowych, a swoją uwagę koncentrujesz na rozwoju Firmy.

Biura rachunkowe

Specjalizacje:

  • Księga przychodów i rozchodów
  • Ryczałt ewidencjonowany
  • Deklaracje podatkowe
  • Obsługa kadrowa
  • Działalność rolnicza
  • Obsługa płacowa
  • Doradztwo podatkowe
  • Księga rachunkowa
  • Biura rachunkowe

O nas

Nazwa Firmy Biuro Rachunkowe WAWRZYN w Białej Podlaskiej wywodzi się ze zdobytych doświadczeń i skrótu nazwiska właściciela. Może też być kojarzona z wyróżnieniem bądź; nagrodą lub używaną na co dzień przyprawą. Wiele osób różnie postrzega miejsce księgowości w swojej Firmie, jedni wyolbrzymiają, a inni ograniczają do nieistotnej przyprawy, ale nawet Ci, którzy nie lubią księgowości, nie mogą się bez niej obyć. Wieloletnie doświadczenia w prowadzeniu pełnej księgowości (ksiąg rachunkowych) w sektorze bankowym i w prywatnej przedsiębiorczości o zróżnicowanym profilu działalności: handel, produkcja, usługi stały się dobrą przesłanką do otwarcia Biura Rachunkowego. Prowadzimy pełny zakres usług niezbędnych do wywiązania się klienta z obowiązków księgowych i podatkowych.