Biuro RachunkoweCasus Sp. z o.o.

Kontakt email, www
Ul. Stawowa 4/35
41-219 Sosnowiec , woj. Śląskie

Ryczałt ewidencjonowany

Biura rachunkowe

Specjalizacje:

  • Ryczałt ewidencjonowany
  • Biura rachunkowe

O nas

Zakres oferowanych przez nas usług obejmuje:pomoc w zakładaniu i rejestracji nowopowstających podmiotówgospodarczychprowadzenie ksiąg rachunkowych, podatkowych ksiąg przychodów irozchodówprowadzenie uproszczonych form ewidencji (karta podatkowa,ryczałt)obsługę kadrowo-płacową (sporządzanie listy płac, deklaracjiZUS, PIT)Świadczymy również usługi dodatkowe w zakresie sporządzaniabiznes-planów, analiz finansowych oraz przygotowania wnioskówkredytowych.W oparciu o nasze wieloletnie doświadczenie oraz informacjeuzyskane podczas spotkania bądź rozmowy telefoniczne ustalamyoptymalną formę współpracy. Znając szczegółowy zakres prawi obowiązków ustalamy w drodze negocjacji odpowiadającą obustronom cenę oraz świadczone usługi. Jest ona uzależniona odrodzaju prowadzonej ewidencji księgowej, ilości dokumentówźródłowych, struktury zatrudnienia i ilości pracowników.Zazwyczaj cena stanowi stały miesięczny ryczałt obejmujący pełenzakres usług. Może on ulec zmianie w razie, gdy dokumentacjaklienta lub czas pracy zmieniły się znacząco.