Biuro Usług Ekonomicznych KiK s.c.

Kontakt email, www
ul. Oleska 117 Opole zobacz inne firmy z Oleska Opole
45-052 Opole , woj. Opolskie

Księga przychodów i rozchodów

Podatkowe księgi przychodów i rozchodów bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym prowadzenie ewidencji majątku trwałego oraz wyposażenia przygotowanie miesięcznych deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych [PIT-5 ], deklaracji ubezpieczeniowych oraz deklaracji podatku od towarów i usług [VAT-7 ] udzielanie konsultacji rachunkowych współuczestniczenie i udzielanie wyjaśnień przed organami kontroli skarbowej

Ryczałt ewidencjonowany

Rozliczenia ryczałtu ewidencjonowanego ewidencja podatku od towarów i usług rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

Analizy ekonomiczne

Analizy finansowe W zależności od określonych przez Klienta potrzeb, przygotowujemy analizy finansowe wspomagające podejmowanie decyzji w firmie. Mogą to być analizy sprzedaży, szczegółowe analizy kosztów, płynności finansowej, obliczenia wraz z komentarzami ważnych wskaźników finansowych, jak również dowolne zestawienia danych księgowych.

Dotacje i rozliczanie

Obsługa płacowa

Płace i kadry przygotowanie zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego podatników oraz osób zatrudnionych, podlegających tym obowiązkom sporządzanie list płac, rachunków do umów zleceń i o dzieło oraz obowiązujących deklaracji podatkowych oraz ubezpieczeniowych przygotowanie miesięcznych deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych zatrudnionych przez Pracodawcę [ PIT-4 ] oraz odpowiednich przelewów zaliczek na ten podatek wyliczanie comiesięcznych składek ZUS oraz sporządzanie stosownych deklaracji i przesyłanie ich w formie elektronicznej do ZUS, a także przygotowanie odpowiednich przelewów tych składek sporządzanie na koniec każdego roku kalendarzowego: zestawienia dotyczącego przesłanych składkach na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, rocznych kartotek wszystkich pracowników w postaci wydruków komputerowych, informacji o uzyskanych przez pracowników dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy [ PIT-11 ] prowadzenie spraw kadrowo- pracowniczych

Księga rachunkowa

Księgi rachunkowe utworzenie zakładowego planu kont otwarcie ksiąg rachunkowych na dzień rozpoczęcia działalności bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych przygotowanie miesięcznych rozliczeń oraz deklaracji podatku dochodowego od osób prawnych (CIT-2) oraz rocznych (CIT-8) sporządzanie ewidencji zakupów i sprzedaży VAT oraz deklaracji od podatku od towarów i usług (VAT-7) prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz naliczanie odpisów amortyzacyjnych okresowe sporządzanie sprawozdań statystycznych wymaganych przez Główny Urząd Statystyczny sporządzanie rachunku zysków i strat, bilansu zamknięcia roku obrotowego informacji dodatkowej, uzgadnianie sald zobowiązań i należności, wyprowadzanie zaległości księgowych   [wróć...]

Biura rachunkowe

Specjalizacje:

  • Księga przychodów i rozchodów
  • Ryczałt ewidencjonowany
  • Analizy ekonomiczne
  • Dotacje i rozliczanie
  • Obsługa płacowa
  • Księga rachunkowa
  • Biura rachunkowe

O nas

Dewizą naszej firmy jest pełne dostosowanie się do wymagań i życzeń Klienta, dlatego gwarantujemy Państwu: rzetelne wykonywanie powierzonych nam obowiązków, maksymalne zaangażowanie w każde zadanie, elastyczne podejście do zasad współpracy, komunikatywność i życzliwość we wzajemnych relacjach. Posiadamy obszerną wiedzę z zakresu księgowości oraz podatków zdobytą dzięki pracy zawodowej na stanowiskach w referacie kontroli Urzędu Skarbowego. W naszej pracy wykorzystujemy również doświadczenie i umiejętności uzyskane na stanowiskach kierowniczych w wydziale księgowości Banku. Cenimy rozwój zawodowy i doskonalenie swoich umiejętności, dlatego stale podnosimy swoje kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach zawodowych i kursach. Skomplikowane i dyskusyjne problemy rozwiązujemy przy współudziale współpracujących z nami kancelarii prawnych i doradców podatkowych.