Biuro Usług Finansowo-Księgowych DEBET Sp. z o.o.

Kontakt email, www
Plac Pocztowy 7
Zielona Góra , woj. Łódzkie
USŁUGI KSIĘGOWE
 
 
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych w pełnym zakresie. Oferta na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów w pełnym zakresie (w tym rozliczeń w podatku dochodowym od osób fizycznych),
 • nadzór nad prowadzeniem ksiąg rachunkowych,
 • doradztwo w zakresie organizacji rachunkowości,
 • bieżące konsultacje z Klientami z zakresu rachunkowości,
 • weryfikacja ksiąg rachunkowych,
 • nadzór nad przygotowaniem rocznych sprawozdań finansowych,
 • opracowywanie lub aktualizowanie dokumentacji księgowej (np. polityki rachunkowości, instrukcji obiegu dokumentów),
 • obsługa kadrowo - płacowa,
 • inne usługi w zakresie rachunkowości

Podatki za granicą

Doradztwo podatkowe

Biura rachunkowe

Specjalizacje:

 • Podatki za granicą
 • Doradztwo podatkowe
 • Biura rachunkowe

O nas

Biuro Usług Finansowo-Księgowych "Debet" Sp. z o.o. w Zielonej Górze działalność gospodarczą rozpoczęła w styczniu 1992 roku. Głównym udziałowcem spółki jest Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Ponadto udziałowcami jest 7 doświadczonych biegłych rewidentów. Spółka wpisana jest na "Listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych" pod numerem 267 - uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.

Działalność spółki skupia się głównie na badaniach rocznych sprawozdań finansowych, usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych, podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów, doradztwie w zakresie organizacji rachunkowości oraz doradztwie podatkowym. Spółka posiada 19-letnie doświadczenie na lokalnym rynku, jest doradcą w ciągu całego roku.

Badanie sprawozdań finansowych prowadzi w oparciu o sprawdzone procedury i standardy pod kierunkiem i z udziałem doświadczonych biegłych rewidentów. Współpracując z 30 biegłymi rewidentami, rocznie bada u ponad 60 podmiotów, których zróżnicowanie pozwoliło na zdobycie bogatego doświadczenia w audycie przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, usługowych,a także instytucji finansowych.