Blm Audyt Podatki Sp. z o.o.

Obsługa kadrowa

Analizy ekonomiczne

Doradztwo podatkowe

Księga rachunkowa

Biura rachunkowe

Specjalizacje:

  • Obsługa kadrowa
  • Analizy ekonomiczne
  • Doradztwo podatkowe
  • Księga rachunkowa
  • Biura rachunkowe

O nas

Usługi AUDYT
badanie
jednostkowych sprawozdań finansowych badanie skonsolidowanych
sprawozdań finansowych przegląd ksiąg rachunkowych badanie planów
przekształcenia, połączenia jednostek gospodarczych bieżące
doradztwo rachunkowe analiza finansowa „Due Diligence” – audyt
inwestycyjny wycena przedsiębiorstw doradztwo przy zastosowaniu
Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz
pierwszy sporządzanie lub weryfikacja pakietów konsolidacyjnych
usługi szkolenioweDORADZTWO PODATKOWE

usługi stałego nadzoru podatkowego przeglądy
podatkowe bieżące doradztwo podatkowe polityka cen transferowych
OUTSOURCING KSIĘGOWY
księgi
rachunkowe podatkowe księgi przychodów i rozchodów kadry i płace
sprawozdawczość zarządcza