CATRIS Sp. z o.o.

Kontakt email, www
ul. Grochowska 278 zobacz inne firmy z Grochowska
04-186 Warszawa , woj. Mazowieckie

Ryczałt ewidencjonowany

Obsługa kadrowa

Analizy ekonomiczne

Obsługa płacowa

Doradztwo podatkowe

Księga rachunkowa

Biura rachunkowe

Deklaracje PFRON

Specjalizacje:

  • Ryczałt ewidencjonowany
  • Obsługa kadrowa
  • Analizy ekonomiczne
  • Obsługa płacowa
  • Doradztwo podatkowe
  • Księga rachunkowa
  • Biura rachunkowe
  • Deklaracje PFRON

O nas

Nie tylko oferta wyróżnia CATRIS na rynku usług księgowych idoradczych.To także, jeśli nie przede wszystkim, sposób działania.Kadrę firmy CATRIS stanowi zespółprofesjonalistów,będących specjalistami w różnych dziedzinach i wzaje-mnie się uzupełniającymi. Systematyczne szkoleniai dostęp do literatury fachowej oraz czasopism branżo-wych podwyższają ich kwalifikacje, a praca z wielomaKlientami sprzyja zdobywaniu wszechstronnegodoświadczenia.W CATRIS jesteśmy świadomi, iż niezwykle ważna dlaświadczenia usług na najwyższym poziomie jest wiedza. Dlatego dbamynie tylko o to, by nasi pracownicy zdobywali wiedzę, ale abydzielili się nią między sobą. Zarządzanie wiedzą umożliwia namdostarczanie Klientom usług wysokiej jakości.Istotnym elementem, określającym nasz sposób działania, jestzaufanie. Szczególną uwagę przywiązujemy bowiem do budowaniabezpośrednich relacji z Klientami, opartych na wzajemnym zaufaniu.Sprzyja to dzieleniu się Klientów informacjami o własnychpotrzebach, oczekiwaniach oraz doświadczeniach z utrzymywanychrelacji z CATRIS, dzięki czemu Klient uzyskuje korzyści w postacilepiej dostosowanych usług do Jego potrzeb i preferencji. W tensposób, dzięki zaangażowaniu stron, budowane są relacje partnerskiez Klientami tym silniejsze, im większa zbieżność wspólnych celów.Nieprzypadkowo zatem, naszym celem, jest wspieranie Klienta wrealizacji Jego celów. Sukces Klienta, jest naszymsukcesem.