Cennik usług

Kontakt email, www
ul. Kaszubska 8
50-214 Wrocław , woj. Dolnośląskie

Obsługa kadrowa

Porady prawne

Analizy ekonomiczne

Doradztwo podatkowe

Księga rachunkowa

Biura rachunkowe

Specjalizacje:

  • Obsługa kadrowa
  • Porady prawne
  • Analizy ekonomiczne
  • Doradztwo podatkowe
  • Księga rachunkowa
  • Biura rachunkowe

O nas

Pełna księgowość to jedna z najbardziejsformalizowanych i zaawansowanych usług księgowych. Taforma opodatkowania narzuca firmie konieczność bardzo dokładnejewidencji wszystkich powstałych zobowiązań i należności.Biuro rachunkowe MGH Wrocław gwarantuje Ci prowadzenie ksiąghandlowych zgodnie z aktualnymi przepisami ustawy o rachunkowości.Warto abyś skorzystał z naszej oferty - pełnaksięgowość wymaga bowiem zaawansowanej wiedzy iprzygotowania z zakresu rachunkowości.Nasze usługi z zakresu pełnej księgowości:- otwarcie ksiąg rachunkowych na dzień rozpoczęcia działalnościwraz z utworzeniem zakładowego planu kont (politykarachunkowości)- bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych zgodnie z ustawąo rachunkowości i - zakładowym planem kont- wyprowadzanie zaległości księgowych (nie dotyczy stałychklientów)- sporządzanie ewidencji zakupów i sprzedaży VAT- prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz naliczanie odpisówamortyzacyjnych- przygotowanie miesięcznych rozliczeń oraz deklaracji podatkudochodowego od osób prawnych CIT-2] i podatku od towarów i usługVAT-7]- okresowe sporządzanie sprawozdań statystycznych wymaganych przezGłówny Urząd Statystyczny oraz Narodowy Bank Polski- sporządzanie bilansu zamknięcia roku obrotowego wraz zzałącznikami, rachunkiem zysków i strat oraz przygotowanieinformacji dodatkowej, sporządzanie rocznego zeznania o wysokościosiągniętego dochodu CIT-8]Nasze usługi oferujemy w bardzo atrakcyjnych cenach. Jeśliinteresują Cię konkretne stawki, skontaktuj się z nami:tel: 71 328 78 25e-mail: biuro@mgh.plUwaga: do skorzystania z naszych usług zapraszamy firmy z całejPolski. Szczególnie z Warszawy i okolic oraz firmy z udziałemkapitału zagranicznego. Przekonaj się, że wysoka jakość usług niemusi być droga!