CZESŁAWA WALICZEK & EWA WALICZEK BIURO RACHUNKOWE SPÓŁKA CYWILNA

Kontakt email, www
Bielsko-Biała ul. Warszawska 153/214 Piętro II pok.211,212,214
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki , woj. Mazowieckie
Roczne sprawozdanie finansowe

Księga przychodów i rozchodów

Podatkowa księga przychodów i rozchodów prowadzona zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów. Obejmuje również ewidencje pomocnicze przewidziane w rozporządzeniu np. ewidencję środków trwałych i amortyzacji, ewidencję wyposażenia, karty wynagrodzeń pracowników. Biuro świadczy usługi w zakresie wyprowadzania zaległości w rejestrowaniu zapisów w księdze podatkowej.

Ryczałt ewidencjonowany

Prowadzenie ewidencji przychodów dla zryczałtowanego podatku dochodowego jest najprostsza formą opodatkowania, której ewidencję również prowadzi w nasze Biuro Rachunkowe. Zazwyczaj podatnik nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT i dlatego obowiązek podatnika ogranicza się tylko do dostarczenia własnych faktur sprzedaży.

Deklaracje podatkowe

Obsługa kadrowa

Wnioski kredytowe

Wnioski kredytowe i sprawozdawczość finansowa Biuro sporządza niezbędne do bankowych i leasingowych wniosków kredytowych, zestawienia finansowe przychodów, kosztów oraz stanów aktywów i pasywów w żądanym ujęciu historycznym. Może przeprowadzić aproksymację (określanie rozwiązań przyszłych na podstawie rozwiązań znanych) danych historycznych na okresy kredytowania. Biuro Rachunkowe sporządza obowiązujące Klienta sprawozdania finansowe GUS.

Obsługa płacowa

Wynagrodzenia pracowników Na podstawie dostarczonych danych niezbędnych do określenia należnego wynagrodzenia pracownika Biuro sporządza listy płac, oblicza potrącane składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz należny podatek dochodowy. Biuro Rachunkowe sporządza roczne informacje o dochodach i podatkach pracowników, wysyła do właściwych urzędów skarbowych, przy czym egzemplarz przeznaczony dla pracownika przekazuje Klientowi, pracodawcy pracownika.

Rozliczenie ZUS

Obejmuje, zarówno dotyczące właścicieli, wspólników i pracowników, wszelkie rozliczenia oraz zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego finalizowane sporządzeniem i złożeniem w ZUS odpowiednich dokumentów w systemie elektronicznego przekazu danych.

Doradztwo podatkowe

Biura rachunkowe

Specjalizacje:

  • Księga przychodów i rozchodów
  • Ryczałt ewidencjonowany
  • Deklaracje podatkowe
  • Obsługa kadrowa
  • Wnioski kredytowe
  • Obsługa płacowa
  • Rozliczenie ZUS
  • Doradztwo podatkowe
  • Biura rachunkowe

O nas

Zdajemy sobie sprawę, że Państwa czas jest niezwykle cenny. Dlatego przedkładamy najkrótsze z możliwych zaproszenie do współpracy. Trudny polski rynek gospodarczy wymusza poszukiwanie oszczędności w kosztach oraz rezerw w czasie poświęcanym biznesowi. Ich źródło znaleźć można we wdrożeniu księgowo - personalnego outsourcingu, tj. korzystania z zewnętrznej obsługi prowadzenia księgowości, podatków i wynagrodzeń pracowników. Wszelkie z tym związane obowiązki może w całości przejąć nasze Biuro. Wieloosobowa załoga wraz z pracującymi Wspólnikami zapewnia obsługę na najwyższym poziomie. Wspólnicy legitymują się certyfikatami usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i tytułami doradców podatkowych. Najwyższy stopień dywersyfikacji ryzyka podatkowego Klienta zapewnia polisa ubezpieczeniowa naszego Biura. Zaś zachowanie tajemnicy danych naszych Klientów jest zapisane w kontrakcie i zagwarantowane w umowach o pracę z naszymi pracownikami – jej naruszenie uznane zostanie za ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych z pełnymi jej konsekwencjami.. Jeżeli nawet nie jesteście Państwo zaciekawieni naszą propozycją to warto ją zachować na przyszłość. Dołącz do grona zadowolonych klientów.