Doradca Podatkowy Mirosław Hapunik

Kontakt email, www
Fleminga Aleksandra 1
15-094 Białystok , woj. Podlaskie

Biura rachunkowe

Specjalizacje:

  • Biura rachunkowe

O nas

ZMIANA SIEDZIBY TERENOWEGO INSPEKTORATU RYBOŁÓWSTWA
MORSKIEGO W GDYNI
(12.06.13) Z dniem 14 czerwca 2013 r.
nastą…pi zmiana siedziby IRM w Gdyni. Nowy adres: Jerzego
Waszyngtona 34/36 pok 431, 81-340 Gdynia. ... OGŁOSZENIE
WS DOFINANSOWANIA
(W RAMACH SPO 2007-2013)
(26.11.12) W zwią…zku z wejściem
w Ĺźycie rozporzą…dzenia MRiRW z dnia 30 paĹşdziernika 2012 r.
informujemy o moĹźliwości uzyskania dofinansowania na realizacją™
instalowania na pokładzie statków rybackich urzą…dzeń
zapewniają…cych bezpiwczeństwo (takich jak system AIS) w ramach
środka 1.3 ...
czytaj całośł » podstawa prawna: Rozporzą…dzenie Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 paĹşdziernka 2012. ...