Doradcy Finansowo-Księgowi Perfectum Audit

Kontakt email, www
Warszawa Al. Komisji Edukacji Narodowej 98
02-777 Warszawa , woj. Mazowieckie

Opłata Środowiskowa

Analizy ekonomiczne

Doradztwo podatkowe

Doradztwo finansowo - księgowe i podatkowe wykonujemy w formie realizacji następujacych rodzajów zleceń: udzielania porad, wyjaśnień i konsultacji: ustnych, telefonicznych i na piśmie w sprawach finansowo-księgowych i podatkowych, pomoc w postępowaniu skarbowym, podatkowym i administracyjnym, opracowywania i wdrażania do stosowania zakładowych zasad (polityki) rachunkowości w tym zakładowych planów kont oraz pozostałych części systemu rachunkowości i kontroli wewnętrznej, udzielania pomocy w łączeniu podmiotów gospodarczych, podziałach oraz przy likwidacji, przeprowadzania wycen firm.

Księga rachunkowa

Biura rachunkowe

Specjalizacje:

  • Opłata Środowiskowa
  • Analizy ekonomiczne
  • Doradztwo podatkowe
  • Księga rachunkowa
  • Biura rachunkowe

O nas

Lp.Nazwa i siedziba jednostkiLiczba oddziałów/spółekRok obrotowy1.POLMOS S. A.w Żyrardowie11996 i 19972.NORCO INDVSTRIES Sp. z o.o.12011, 2012, 20133.AM Technologies Sp. z o.o.12011, 2012, 20134.Schulke Polska Sp. z o.o.52011, 2012, 20135.PFR SA – Grupa Kapitałowa52011, 2012, 20136.Gospodarstwo Pomocnicze Kancelarii Prezesa Rady Ministróww Warszawie419967.Polski Czerwony Krzyż172012, 20138.PWPW TI Sp z o.o.w Warszawie120079.Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickichw Częstochowie932011, 2012, 201310.Fundacja – Instytut Spraw Publicznych12010, 2011, 201311.Pocztowa Agencja Usług Finansowych S.A.w Warszawie12000, 2002, 200312.Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiejw Warszawie12003, 200413.PAJ − MEDIA (POLSAT) Spółka z o. o.w Warszawie11998 i 199914.Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Radzików w tymzakłady naukowo – badawcze i spółki z o. o. Instytutu15/72005, 2006, 200915.Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnejw Warszawie12006, 2007, 200816.Polsko – Amerykańska Komisja Fulbrightaw Warszawie12006, 2007, 200817.Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich22002, 2003, 200418.Necso Entrecanales Cubiertas S. A.w Warszawie1200319.Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowaw Warszawie122011, 2012, 201320.DIPARLUX I SUFRALUX – spółki dystrybucji kosmetykówx2011, 2012, 201321.Związek Harcerstwa Polskiego (i jednostki organizacyjne Związku)172011, 2012, 201322.CARITAS (jednostki organizacyjne CARITAS)52009, 2010, 201323.Sanatoria KRUS32011, 2012, 201324.Partner Stocznia Sp. z o.o.22011, 2012, 201325.Fundusz Hipoteczny Familia S.A.12011, 201226.Por Develop S.A.12010, 2011, 201227.Spółki kapitałowe prawa handlowego różnych branż w tymz kapitałami inwestorów zagranicznychrocznie kilkadziesiąt jednostekw latach: 1996-2013