DRD BUSINESS CENTER Sp. z o.o. 1

Kontakt email, www
ul. Głogowska 277 Poznań
Poznań ,

Obsługa kadrowa

Usługa DRD w zakresie prowadzenia dokumentacji kadrowej pracowników klienta obejmuje: prowadzenie akt osobowych pracowników (w tym monitoring aktualności dokumentacji osobowej); ustalanie wymiaru urlopów i prowadzenie kart urlopowych; sporządzanie planu urlopów pracowniczych; przygotowanie umów o pracę (także umów dodatkowych: umowa zakazu konkurencji, umowa o odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie, aneksy do umowy o pracę, świadectwa pracy); przygotowanie umów cywilno-prawnych z osobami fizycznymi (umowy zlecenia, umowy o dzieło); opracowanie i wdrożenie systemu ewidencji czasu pracy pracowników; monitorowanie i organizacja szkoleń BHP (wstępne, okresowe, stanowiskowe); organizacja wstępnych i okresowych badań lekarskich; przygotowywanie dokumentacji emerytalno - rentowej (RP-7 za okres obsługi).

Dotacje i rozliczanie

Wycena przedsiębiorstw

Obsługa płacowa

Outsourcing rozliczeń płac i składek ZUS pozwala na ograniczenie przepływu informacji w Firmie Klienta, stanowiących tajemnicę. DRD zapewnia pełną ochronę danych i udostępnianie ich tylko upoważnionemu przedstawicielowi Klienta. W zakres podstawowego pakietu usług wchodzą następujące czynności: obliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac (także poufnych) zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, zlecenia i dzieło; rozliczanie wynagrodzeń za czas choroby, zasiłków chorobowych, rodzinnych, pielęgnacyjnych i innych; prowadzenie ewidencji wynagrodzeń i zasiłków pracowników w formie indywidualnych kartotek; wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu; wyliczanie składek ZUS, sporządzanie miesięcznych deklaracji i elektroniczny przekaz do ZUS; przygotowywanie i składanie do ZUS dokumentów zgłoszenia do ubezpieczeń oraz wyrejestrowania z ubezpieczeń dla pracowników; przygotowywanie raportów miesięcznych RMUA dla ubezpieczonych; wyliczanie podatku dochodowego osób zatrudnionych i sporządzanie deklaracji miesięcznych (PIT-4, PIT-8A); przygotowywanie dokumentów płatności z tytułu podatków i składek ZUS; roczne rozliczenia pracowników (PIT-11, PIT-8B); raporty płacowe dla zarządu.

Doradztwo podatkowe

Biura rachunkowe

Specjalizacje:

  • Obsługa kadrowa
  • Dotacje i rozliczanie
  • Wycena przedsiębiorstw
  • Obsługa płacowa
  • Doradztwo podatkowe
  • Biura rachunkowe

O nas

Rozwiążemy problem Twojej Firmy lub wskażemy podmiot o właściwych kompetencjach. Podejmujemy współpracę w dowolnym momencie roku obrotowego i na każdym etapie rozwoju Twojej Firmy. Zapewniamy obsługę w języku polskim, angielskim, niemieckim, włoskim oraz rosyjskim.