Efra-Biuro Rachunkowe

Kontakt email, www
ul. Wrzeciono 7 m 31 Warszawa zobacz inne firmy z Wrzeciono m Warszawa
15-387 Warszawa , woj. Podlaskie

Księga przychodów i rozchodów

prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów: bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych; sporządzanie deklaracji i rozliczeń w zakresie podatku dochodowego (PIT) oraz podatku od towarów i usług (VAT); prowadzenie ewidencji środków trwałych, wraz z miesięcznym naliczaniem amortyzacji oraz ewidencji wyposażenia; bieżące udzielanie porad w zakresie przepisów prawa podatkowego; sporządzanie rozliczeń rocznych.

Ryczałt ewidencjonowany

ewidencja przychodów: miesięczne naliczanie podatku (PPE); bieżące prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku (VAT); sporządzanie rozliczeń rocznych

Obsługa kadrowa

Obsługa kadrowa: sporządzanie dokumentów, dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy; prowadzenie akt osobowych pracownika; prowadzenie całości spraw związanych z kalendarzami pracowników (urlopy wypoczynkowe, chorobowe, urlopy macierzyńskie, ewidencja urlopów i inne); sporządzanie i wydawanie pracownikom niezbędnej dokumentacji, dotyczącej przebiegu zatrudnienia; prowadzenie i aktualizacja rejestru badań lekarskich i szkoleń BHP; kompletowanie dokumentacji pracowników w celu ustalenia kapitału początkowego; sporządzanie regulaminów wewnętrznych pracodawcy (regulamin pracy, regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, siatka wynagrodzeń, systemy motywacyjne); obsługę zatrudnienia osób w ramach umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło); obsługa kontroli Państwowej Inspekcji Pracy i ZUS.

Dotacje i rozliczanie

Obsługa płacowa

Obsługa płacowa: sporządzanie list płac z umów o pracę; sporządzanie list płac z umów cywilnoprawnych; sporządzanie druków ZUS RMUA, DRA, ZIUA, ZWUA ; sporządzanie i przesyłanie do ZUS miesięcznych deklaracji rozliczeniowych, imiennych raportów miesięcznych; sporządzanie rocznych informacji o dochodach ( PIT-11, PIT-8B); sporządzanie rocznego obliczenia podatku ( PIT-4R).

Księga rachunkowa

Biura rachunkowe

Specjalizacje:

  • Księga przychodów i rozchodów
  • Ryczałt ewidencjonowany
  • Obsługa kadrowa
  • Dotacje i rozliczanie
  • Obsługa płacowa
  • Księga rachunkowa
  • Biura rachunkowe

O nas

Moje biuro powstało we wrześniu 2010 roku. Posiadam uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych: nr nr 36363/2010. Prowadzę  księgowość spółek zgodnie z Ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz. U. Nr 121 poz. 591 z późniejszymi zmianami). Przez ponad dziesięcioletni okres pracy w kilku firmach na stanowisku księgowej i głównej księgowej zdobyłam zaufanie Klientów działających w branżach: usługowej, handlowej i produkcyjnej. W tym zakresie prowadziłam pełną obsługę księgową dla klientów z kraju i zagranicy. Mam doświadczenie w prowadzeniu: spółek ,podmiotów z kapitałem zagranicznym; podmiotów działających w specjalnych strefach ekonomicznych.