El-Plus Biuro Rewizyjno - Konsultingowe Kuśmierz E

Kontakt email, www
ul. Browarna 9/15 Racibórz zobacz inne firmy z Browarna Racibórz
47-400 Racibórz , woj. Śląskie

Księga przychodów i rozchodów

Ryczałt ewidencjonowany

Obsługa kadrowa

Wycena przedsiębiorstw

Windykacja

Doradztwo podatkowe

Księga rachunkowa

Biura rachunkowe

Specjalizacje:

  • Księga przychodów i rozchodów
  • Ryczałt ewidencjonowany
  • Obsługa kadrowa
  • Wycena przedsiębiorstw
  • Windykacja
  • Doradztwo podatkowe
  • Księga rachunkowa
  • Biura rachunkowe

O nas

Firma „EL-PLUS” Biuro Rewizyjno – Konsultingowe w Raciborzu, prowadzona jest przez biegłego rewidenta o długoletnim doświadczeniu. Na stale współpracujemy z ekspertami z różnych dziedzin, w tym z kancelarią prawną w zakresie prawa gospodarczego. Dzięki temu jesteśmy w stanie podejść kompleksowo do spełnienia stawianych nam wymagań i oczekiwań. Doświadczenie zawodowe wsparte jest umiejętnością nowatorskiego podejścia do problematyki prawa podatkowego i bilansowego. Ponadto w pracy wykorzystujemy nowoczesne narzędzia pracy, co pozwala skutecznie zaoszczędzić cenny czas naszych klientów. Biuro powstało w 1992 roku i jako jedno z pierwszych na rynku lokalnym prowadziło usługi badania sprawozdań finansowych oraz usługi podatkowe i rachunkowe na zlecenie różnych podmiotów gospodarczych. Aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Raciborza z dnia 06.06.2005 r. Nr Z/3675/1992. Wpis na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych na podstawie Uchwały Nr 104/54/95 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 19 kwietnia 1995 roku, pod numerem 353. Objęci jesteśmy corocznym obowiązkowym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej. Po wejściu w życie Ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. Nr 77 z 2009 r., poz. 649)  nie wykonywano badań bilansów w jednostach zainteresowania publicznego. Siedziba: 47-400 Racibórz, ul. Goduli 13 :: Właściciel Właścicielka jest Biegłym Rewidentem  wpisana do rejestru biegłych rewidentów pod numerem 2101; uprzednio od 01.07.1989 r. Dyplomowany Biegły Księgowy. Od 15 marca 2011 r. posiada także tytuł dyplomowanego księgowego (numer z rejestru 238). Działalność gospodarczą prowadzi od wielu lat, wcześniej pełniąc stanowiska głównych księgowych, dyrektora ds. ekonomicznych oraz stanowisko dyrektora oddziału przedsiębiorstwa na terenie Raciborza. Absolwentka Wydziału Handlu, Transportu i Usług (czerwiec 1978 r.) Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Członek Rady Nadzorczych od 1992 roku po złożeniu z wynikiem pozytywnym egzaminu dla Kandydatów na Członków Rad Nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa.