EURO-TAX Biuro Rachunkowe

Kontakt email, www
Półwiejska 17/27
,

Księga przychodów i rozchodów

RACHUNKOWOŚĆ opracowanie i wdrożenie Zakładowego Planu Kont oraz z instrukcji obiegu dokumentów prowadzenie ksiąg handlowych oraz ksiąg przychodu i rozchodu zgodnie z wymogami polskiego prawa rachunkowość dla uproszczonych form opodatkowania rejestracja dowodów księgowych w księgach rachunkowych zgodnie z zasadami rachunkowości prowadzenie rejestrów VAT zakupu i sprzedaży zgodnie z zapisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym przygotowanie planu amortyzacji oraz prowadzenie ewidencji środków trwałych, wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych comiesięczne wyliczanie zobowiązań podatkowych oraz sporządzanie i wysyłanie deklaracji podatkowych CIT i VAT sporządzanie i składanie innych stosownych deklaracji związanych z obowiązkiem wnoszenia opłaty skarbowej bądź opłaty od czynności cywilnoprawnych sporządzanie deklaracji ZUS, elektroniczne przekazywanie dokumentów do urzędu przygotowywanie przelewów z tytułu zobowiązań podatkowych prowadzenie obowiązkowej sprawozdawczości wobec US, GUS/WUS, Sądu Gospodarczego i Narodowego Banku Polskiego (dotyczy w szczególności Spółek z udziałem kapitału zagranicznego) reprezentowanie Partnera wobec Urzędów i Izb Skarbowych oraz ZUS (w tym bieżące załatwianie spraw w w/w instytucjach)

Obsługa kadrowa

KADRY I PŁACE obliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac wyliczanie składek ZUS i sporządzanie miesięcznych deklaracji przygotowywanie i składanie do ZUS dokumentów zgłoszenia i wyrejestrowania z ubezpieczeń dla pracowników przygotowywanie raportów miesięcznych RMUA dla ubezpieczonych wyliczanie podatku dochodowego osób zatrudnionych i sporządzanie deklaracji miesięcznych rozliczanie wynagrodzeń za czas choroby, zasiłków chorobowych, rodzinnych, pielęgnacyjnych i innych przygotowywanie przelewów z tytułu wynagrodzeń przygotowywanie dokumentów płatności z tytułu podatków i składek ZUS przygotowywanie raportów płacowych dla zarządu według indywidualnych potrzeb Klienta prowadzenie akt osobowych pracowników prowadzenie kart urlopowych prowadzenie ewidencji wynagrodzeń pracowników organizacja badań lekarskich i szkoleń BHP

Dotacje i rozliczanie

OBSŁUGA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ audyt i doradztwo z zakresu rachunkowości, kontroli, rozliczeń podatkowych i sprawozdawczości projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej, usługi doradcze z zakresu rachunkowości, kontroli, rozliczeń podatkowych i sprawozdawczości projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej, usługi szkoleniowe z zakresu rachunkowości, kontroli, rozliczeń podatkowych i sprawozdawczości projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej.

Doradztwo podatkowe

Księga rachunkowa

Biura rachunkowe

Specjalizacje:

 • Księga przychodów i rozchodów
 • Obsługa kadrowa
 • Dotacje i rozliczanie
 • Doradztwo podatkowe
 • Księga rachunkowa
 • Biura rachunkowe

O nas

 • Biuro Rachunkowe EURO-TAX powstało 9 lutego 1999 r. Od początku istnienia staraliśmy się stworzyć taką strukturę organizacyjną, aby wyjść naprzeciw biznesowym potrzebom naszych klientów. Staramy się stale poszerzać naszą ofertę w związku z ciągle zmieniającymi się oczekiwaniami, dostosowując ją do bieżących warunków otoczenia biznesowego.
 • Wykorzystując wieloletnie doświadczenie zawodowe opieramy swoje działanie na indywidualnym podejściu do klienta i jego problemów. Wychodzimy z założenia, że sukces naszych klientów jest naszym sukcesem, stąd też jest dla nas naturalnym, że dbamy o interesy naszych Partnerów i ich standing finansowy. Realizacja tego celu jest możliwa dzięki bazowaniu na obszernej i aktualnej wiedzy w temacie finansów i rachunkowości, oraz na posiadanej praktyce w rozwiązywaniu tego typu problemów.
 • Pracownicy firmy dysponują wysokimi kwalifikacjami oraz dużym doświadczeniem w księgowości. Wiedza oraz umiejętności zdobyte podczas studiów w zakresie rachunkowości przedsiębiorstw w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu jak i w renomowanych uczelniach prywatnych, a także kilkuletniej pracy w księgowości na stanowisku kierowniczym z pewnością pozwalają na profesjonalne i zgodne z obowiązującymi przepisami rozliczanie podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych. Do naszego zespołu należą także biegli rewidenci, radcy prawni, konsultanci finansowi stale współpracujący z biurem przy realizacji zadań zleconych przez naszych Partnerów. Zatrudniamy ludzi, dla których praca jest wyzwaniem. Kładziemy duży nacisk na ich profesjonalizm i pomagamy w ciągłym doskonaleniu.
 • Prowadzenie własnego lub zarządzanie przedsiębiorstwem wiąże się często z wieloma wyrzeczeniami i miesiącami żmudnych przygotowań - zawsze z podjęciem ryzyka osobistego i finansowego. Poruszanie się w gąszczu naszych niejednoznacznych i ciągle zmieniających się przepisów wymaga dużej wiedzy i doświadczenia z zakresu rachunkowości, przepisów prawno-podatkowych, znajomości przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.
 • Dlatego też celowe wydaje się powierzenie tych spraw w ręce profesjonalnego biura i przeniesienie na nie odpowiedzialności za poprawność prowadzenia ksiąg rachunkowych, ewidencji, a także z zakresu doradztwa podatkowego i obsługi kadrowo-placowej.
 • Zlecając obsługę księgowa firmie zewnętrznej uzyskują Państwo również redukcję kosztów w porównaniu do obsługi wewnątrz firmy. Nasze biuro rachunkowe, kierując się ciągle rosnącym zapotrzebowaniem swoich Klientów stale poszerza wachlarz swoich usług.
 • Mamy nadzieję, że nasza oferta spotka się z Państwa zainteresowaniem, a ewentualna współpraca zaowocuje nie tylko sukcesem Państwa Przedsiębiorstwa, ale również przyniesie wiele satysfakcji, gdyż zadowolenie Naszych Klientów jest dla nas priorytetowym założeniem.