Eurofinanse s.c. Kancelaria rachunkowo - podatkowa

Kontakt email, www
ul. Sienkiewicza 2 Żywiec zobacz inne firmy z Sienkiewicza Żywiec
34-300 Żywiec , woj. Śląskie

Księga przychodów i rozchodów

Podatkowa księga przychodów i rozchodów – prowadzona jest w oparciu o Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz w oparciu o przepisy ustawy podatku dochodowego osób fizycznych  i podatku VAT. bieżące ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych na podstawie dostarczonych dokumentów źródłowych, sporządzanie kalkulacji miesięcznej stanowiącej podstawę do obliczenia zaliczki na podatek dochodowy osób fizycznych, prowadzenie ewidencji pomocniczych jak : ewidencja środków trwałych, ewidencja wyposażenia, sporządzanie rocznej deklaracji ( zeznania podatkowego) z prowadzonej przez kancelarię działalności podatnika, sporządzanie miesięcznych deklaracji VAT, VAT-UE, kontakt z organami podatkowymi, w razie ustaleń z Klientem reprezentacja przy kontroli.

Ryczałt ewidencjonowany

Obsługa kadrowa

Kadry, płace, ZUS - prowadzone w oparciu o przepisy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych prowadzenie na podstawie dostarczonych dokumentów akt osobowych pracowników zgodnie z przepisami prawa pracy, prowadzenie na podstawie dostarczonych dokumentów umów cywilnoprawnych jak umowy  zlecenia, o dzieło , których stroną jest Klient, naliczanie i sporządzanie list płac – wynagrodzeń ze stosunku pracy ( w tym obliczanie wynagrodzeń chorobowych, zasiłków ZUS) oraz list wynagrodzeń z ww umów cywilnoprawnych, a na tej podstawie prowadzenie kartotek wynagrodzeń, obliczanie miesięcznych zaliczek od wypłaconych wynagrodzeń zarówno ze stosunku pracy, jak też z ww umów cywilnoprawnych, sporządzanie rocznych PIT-11/40; PIT-4R, zgłoszenia i wyrejestrowania do i z ubezpieczeń na podstawie dostarczonych dokumentów, sporządzanie miesięcznych raportów i deklaracji ZUS, przekaz elektroniczny dokumentów do ZUS-u.

Wycena przedsiębiorstw

Obsługa płacowa

Księga rachunkowa

Biura rachunkowe

Specjalizacje:

  • Księga przychodów i rozchodów
  • Ryczałt ewidencjonowany
  • Obsługa kadrowa
  • Wycena przedsiębiorstw
  • Obsługa płacowa
  • Księga rachunkowa
  • Biura rachunkowe

O nas

Kancelaria rachunkowo-podatkowa Eurofinanse s.c. Duraj Iwona & Lach Irena działa nie przerwanie od 2003 roku. Od początku działalności stawiamy na merytoryczną jakość obsługi klienta w wybranym, indywidualnym wariancie współpracy. Wypracowujemy rozwiązania księgowo-podatkowe zgodne ze specyfiką działalności klienta i Jego potrzebami. Pracujemy na nowoczesnych oprogramowaniach finansowo-księgowych oraz kadrowo-płacowych, które aktualizujemy na bieżąco, w tym po każdorazowej zmianie przepisów podatkowych powodujących konieczność aktualizacji. Wsparciem świadczonych usług przez nasze biuro jest specjalistyczne i profesjonalne oprogramowanie prawno-podatkowo zawierające najbardziej aktualne informacje z zakresu podatków, rachunkowości, prawa pracy, w tym orzecznictwo i interpretacje. Jesteśmy zorientowani na rozwój firmy poprzez wprowadzanie coraz nowszych systemów współpracy ułatwiających komunikację, przepływ dokumentów i informacji pomiędzy biurem a Klientem, dzięki czemu każdy Klient, każda firma, która tylko wyrazi takie życzenie może mieć nieograniczony wgląd w swe dane księgowe. Mamy możliwość księgowań „u Klienta”, na Jego systemie księgowym, co jest ogromnym atutem w szczególności w firmach, w których decyzje finansowe, stan środków pieniężnych, stan należności, zobowiązań czy produktów i ich rotacyjności są jednymi z najważniejszych informacji biznesowych z zakresu rachunkowości do bieżącego zarządzania przedsiębiorstwem. Współpracujemy z doradcami ubezpieczeniowymi, radcami prawnymi, pośrednikami w obrocie nieruchomościami – dzięki czemu wachlarz usług może być bardzo szeroki, a obsługa kompleksowa.  Przekształcenia firm, aporty – są jednym z profili naszej działalności. W tym zakresie współpracujemy z kancelariami prawnymi klientów lub zapewniamy kompleksową obsługę rachunkowo-podatkowo-prawną związaną z przekształceniami. Dbamy o satysfakcję Klientów i Ich spokój w zakresie księgowym, podatkowym, a nadto staramy się rozwiązywać ewentualne problemy, tak by nasi Klienci mieli pewność iż księgowość swojej firmy powierzyli profesjonalistom. Poufność i tajemnica służbowa – to standard w naszej działalności. Wspólnicy i pracownicy kancelarii posiadają gruntowe wykształcenie, wraz ze studiami podyplomowymi. Wszyscy posiadają Certyfikaty Ministerstwa Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych zdefiniowanych w Ordynacji Podatkowej. Ponosimy pełną ustawową odpowiedzialność za wykonywane przez kancelarię czynności, a dodatkowo działalność biura objęta jest ochroną ubezpieczeniową PZU S.A. z tytułu odpowiedzialności cywilnej za usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych. Jeżeli poszukujecie Państwo profesjonalistów branży księgowej, a także kompleksowej obsługi firmy to zapraszamy do współpracy. Obsługujemy w ustalonym zakresie wszystkie firmy, niezależnie od formy organizacyjno-prawnej, w tym:  firmy osób fizycznych, rolników, spółki osobowe i kapitałowe, stowarzyszenia, fundacje oraz organizacje non-profit. Dzięki współpracy z nami zyskujecie Państwo czas przy jednoczesnym obniżeniu kosztów swej firmy.