F.H.U. Abakus

Kontakt email, www
O FirmieKsięgowośćSzkoleniaKontakt Cennik 660 731
35-030 Rzeszów , woj. Podkarpackie

Księga przychodów i rozchodów

Księga rachunkowa

Biura rachunkowe

Specjalizacje:

  • Księga przychodów i rozchodów
  • Księga rachunkowa
  • Biura rachunkowe

O nas

Właściciel strony szanuje prywatność każdej osoby, która odwiedzajej strony internetowe. Jakiekolwiek informacje zebrane na tematPaństwa będą użyte w pierwszym rzędzie do wykonania usługi, którąPaństwo zamówiliście oraz do poprawy naszej obsługi względemPaństwa. Powyższe cele realizujemy poprzez odpowiedniewykorzystanie informacji.Podane informacje nie będą ujawniane żadnym innym podmiotom zwyjątkiem właściciela strony, firm do niej należących lubstowarzyszonych, jej agencji reklamowych, dealerów lubkoncesjonariuszy, oraz innych firm, z którymi właściciel stronyaranżuje usługi dla Państwa korzyści.Będzie się to odbywać zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa,dotyczącymi ochrony danych. Dane mogą być przechowywane iprzetwarzane w granicach bądź poza granicami Unii Europejskiej, wróżnych częściach świata. Macie Państwo prawo do wglądu do swoichdanych, prawo do ich poprawiania oraz prawo zgłoszenia namsprzeciwu wobec używania informacji o Państwu. Dołożymy wszelkichmożliwych starań, aby spełnić Państwa życzenia. Prosimy jednakpamiętać, że pewne przepisy prawne, w szczególności regulującekwestie bezpieczeństwa lub finansów mogą wykluczać niektóredziałania. Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania, którychwyjaśnienie nie znajduje się na naszych stronach internetowych,prosimy je przesłać na adres z działu kontakt oglądanej strony.z dopiskiem Biuro Obsługi Klienta – Dane Osobowe.Wszystkie dane osobowe gromadzone, przechowywane są i przetwarzaneprzez Pulawski Group z zachowaniem odpowiednich środkówbezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa. Naszapolityka ochrony danych osobowych opracowana została na podstawiepolskich (Ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997r., Dz.U. nr 133 poz. 883 z późn. zm.) i międzynarodowych przepisówprawnych.Zwracamy Państwa uwagę, iż korzystanie z tej strony internetowejoznacza Państwa akceptację naszej Polityki ochrony danychosobowych.