FISCALIA s.c.

Kontakt email, www
Tuszyńska 29
,
Możliwość dojazdu do klientów po odbiór dokumentów źródłowych.

Księga przychodów i rozchodów

Podatkowa książka przychodów i rozchodów: ewidencjonowanie dokumentów źródłowych, kwalifikacja dowodów księgowych, określanie sposobu ich ujęcia w książce przychodów i rozchodów, ewidencjonowanie dokumentów źródłowych na potrzeby rozliczeń VAT, prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia, doradztwo w zakresie wyboru formy opodatkowania, sporządzanie deklaracji na potrzeby podatku VAT i rocznych deklaracji podatku dochodowego oraz obliczanie należnych zaliczek na podatek dochodowy i VAT, reprezentacja klienta przed urzędami na podstawie uzyskanego pełnomocnictwa.

Ryczałt ewidencjonowany

Ewidencja ryczałtowa (ewidencja przychodów): ewidencjonowanie dokumentów źródłowych w zakresie ewidencji przychodów i rozliczeń VAT, obliczanie miesięcznych zaliczek na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego i sporządzanie deklaracji VAT, reprezentacja klienta przed urzędami na podstawie uzyskanego pełnomocnictwa.

Obsługa kadrowa

Kadry i płace: prowadzenie akt osobowych, kontrola terminów przeprowadzania okresowych badań lekarskich pracowników oraz szkoleń BHP, sporządzanie list płac i pasków wynagrodzeń, obsługa ZUS – sporządzanie i przekazywanie do ZUS drogą elektroniczną deklaracji, sporządzanie dowodów wpłat, rejestracja pracowników, sporządzanie miesięcznych raportów dla pracowników – ZUS RMUA, rozliczanie podatku dochodowego za pracowników, sporządzanie kart wynagrodzeń i deklaracji PIT-11, wypełnianie wszelkich dokumentów związanych z zatrudnieniem pracownika oraz dokumentów dotyczących przebiegu zatrudnienia, sporządzanie gotówkowych dowodów wpłat lub przelewów wynagrodzeń na rachunki bankowe pracowników.

Porady prawne

Obsługa płacowa

Kadry i płace: prowadzenie akt osobowych, kontrola terminów przeprowadzania okresowych badań lekarskich pracowników oraz szkoleń BHP, sporządzanie list płac i pasków wynagrodzeń, obsługa ZUS – sporządzanie i przekazywanie do ZUS drogą elektroniczną deklaracji, sporządzanie dowodów wpłat, rejestracja pracowników, sporządzanie miesięcznych raportów dla pracowników – ZUS RMUA, rozliczanie podatku dochodowego za pracowników, sporządzanie kart wynagrodzeń i deklaracji PIT-11, wypełnianie wszelkich dokumentów związanych z zatrudnieniem pracownika oraz dokumentów dotyczących przebiegu zatrudnienia, sporządzanie gotówkowych dowodów wpłat lub przelewów wynagrodzeń na rachunki bankowe pracowników.

Doradztwo podatkowe

Księga rachunkowa

Biura rachunkowe

Specjalizacje:

  • Księga przychodów i rozchodów
  • Ryczałt ewidencjonowany
  • Obsługa kadrowa
  • Porady prawne
  • Obsługa płacowa
  • Doradztwo podatkowe
  • Księga rachunkowa
  • Biura rachunkowe

O nas

FISCALIA s.c. to biuro rachunkowe działające od czerwca 2000 roku na podstawie wpisu na listę Ministra Finansów osób uprawnionych do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Specjalizujemy się w kompleksowej obsłudze małych i średnich firm – osób fizycznych i prawnych – w zakresie księgowości, kadr i płac oraz podatków. Posiadamy ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (PZU) chroniące naszych klientów przed skutkami nieprawidłowości z zakresu księgowości. Z większością naszych klientów współpracujemy od początku istnienia biura co – mamy nadzieję – świadczy o wysokim poziomie oferowanych przez nas usług.