FORBIZNES AUDYT LIBSZ KĘPKA ZIELIŃSKA-BIEGLI REWIDENCI Spółka Partnerska

Kontakt email, www
Al. Kościuszki Tadeusza 97
90-113 Łódź , woj. Łódzkie

Obsługa kadrowa

Podatki za granicą

Korporacje i duże firmy

Obsługa płacowa

Księga rachunkowa

Biura rachunkowe

Specjalizacje:

  • Obsługa kadrowa
  • Podatki za granicą
  • Korporacje i duże firmy
  • Obsługa płacowa
  • Księga rachunkowa
  • Biura rachunkowe

O nas

Firma Spółka partnerska „ForBiznes Audyt – Libsz Kępka Zielińska –
biegli rewidenci” została zawiązana przez Partnerów: Marzenę Libsz,
Jolantę Kępkę i Renatę Zielińską. Wszyscy Partnerzy Spółki
posiadają uprawnienia biegłego rewidenta oraz zajmowali kierownicze
stanowiska w dziale audytu w jednej z największych międzynarodowych
firm audytorskich. „ForBiznes Audyt – Libsz Kępka Zielińska –
biegli rewidenci” Spółka partnerska jest wpisana na listę
podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną
przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 3269. Zespół
Tworzymy zespół specjalistów posiadających wieloletnie
doświadczenie w świadczeniu szeroko rozumianych usług audytorskich
dla jednostek gospodarczych z różnych sektorów w tym sektora
farmaceutycznego, budownictwa, nieruchomości, spożywczego,
energetycznego, usług finansowych, mediów. Partnerzy Spółki brali
udział we wdrażaniu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości
Finansowej (MSSF) w wielu spółkach oraz badaniu sprawozdań i
pakietów konsolidacyjnych sporządzanych według MSSF, zajmowali się
również badaniem sprawozdań finansowych dużych grup kapitałowych.
Marzena Libsz Jolanta Kepka Renata Zielińska