Formularz wysłany, dziękujęmy.

Kontakt email, www
Ul. Młynarska 39/3 zobacz inne firmy z Dębowa
05-500 Piaseczno , woj. Mazowieckie

Wnioski kredytowe

Doradztwo podatkowe

Księga rachunkowa

Biura rachunkowe

Specjalizacje:

  • Wnioski kredytowe
  • Doradztwo podatkowe
  • Księga rachunkowa
  • Biura rachunkowe

O nas

Współpraca z Naszymi Klientami opiera się na poszukiwaniunajlepszych rozwiązań, gwarantujących wysoką jakość świadczonychusług.Świadczone przez Kancelarię usługi to wszczególności:- prowadzenie ksiąg rachunkowych Spółek oraz osób fizycznych- prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów- prowadzenie ewidencji od przychodów ewidencjonowanychczyli:opracowanie zasad polityki rachunkowości,opracowanie zakładowego planu kont i jego wdrożenie,prowadzenie ewidencji księgowej ksiąg handlowych oraz KPiR,ustalanie wysokości miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy,prowadzenie ewidencji oraz rozliczanie podatku VAT,sporządzanie deklaracji podatkowych oraz przekazywanie ich doodpowiednich Urzędówsporządzanie planów amortyzacji oraz prowadzenie ewidencjiśrodków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych,sporządzanie zeznań rocznych na podstawie danych wynikających zwpisów do księgi podatkowej,zamknięcie roku obrachunkowego jednostki pod kątem podatkowym irachunkowym wraz ze sporządzeniem sprawozdania finansowego- pełna obsługa kadrowo-płacowa , m.in.:prowadzenie akt osobowych pracowników,prowadzenie wymaganych prawem ewidencji pracowniczych, w tym:czasu pracy, urlopów, wynagrodzeń,sporządzanie umów o pracę, umów cywilnoprawnych, świadectwpracy i innych niezbędnych dokumentów pracowniczych,prowadzenie rozliczeń w zakresie ubezpieczeń społecznych izdrowotnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych wraz zesporządzaniem pełnej dokumentacji w tym zakresie,doradztwo w zakresie prawa pracy, ubezpieczeń społecznych ipodatku dochodowego od osób fizycznych- rozliczenie roczne osób fizycznych,- sporządzanie wszelkiego typu sprawozdań i raportów finansowych,zarządczych zgodnie  z oczekiwaniami Klientów,- prowadzenie nadzoru nad personelem księgowym w firmie klienta,przejmując w ten sposób  odpowiedzialność zgodną z zakresem funkcji GłównegoKsięgowego firmy,- doradztwo podatkowe,- weryfikacja ksiąg,- rozliczanie projektów unijnych,- rejestracja spółek i działalności gospodarczych,- zwrot podatku VAT za materiały budowlane,- pomoc w uzyskaniu leasingu, kredytu na atrakcyjnych warunkach,przygotowanie dokumentacji,- pomoc w bieżącym zarządzaniu firmą.