FPD Janusz Rynk Biuro Rachunkowe

Kontakt email, www
Sienkiewicza 13 Opatów zobacz inne firmy z Sienkiewicza Opatów
25-354 Kielce , woj. Świętokrzyskie
Klienci, którzy mają podpisaną umowę o obsługę księgową korzystają bezpłatnie z porad naszych doradców podatkowych z zakresu bieżących spraw związanych z prowadzonym przez nich przedsiębiorstwem

Księga przychodów i rozchodów

Zakres usług: Prowadzenie Księgi przychodów i rozchodów zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów; Prowadzenie ewidencji środków trwałych, ewidencji wyposażenia; Obliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej; Prowadzenie niezbędnych ewidencji dla podatku VAT; Sporządzanie i składanie deklaracji VAT; Rozliczenia transakcji międzynarodowych (transakcje wewnątrzunijne, deklaracje VAT-UE, import, eksport poza UE); Sporządzanie zeznań podatkowych za rok podatkowy (w tym zamknięcie księgi na koniec roku podatkowego); Inne czynności niezbędne do prawidłowego wywiązania się podatnika z nałożonych na niego obowiązków ustawowych;

Ryczałt ewidencjonowany

Zakres usług: Prowadzenie Ewidencji Przychodów zgodnie z ustawą z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne; Prowadzenie wykazu środków trwałych, ewidencji wyposażenia; Obliczanie miesięcznych zaliczek na zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą; Prowadzenie niezbędnych ewidencji dla podatku VAT; Sporządzanie i składanie deklaracji VAT; Rozliczenia transakcji międzynarodowych (transakcje wewnątrzunijne, deklaracje VAT-UE, import, eksport poza UE); Sporządzanie zeznań podatkowych za rok podatkowy; Inne czynności niezbędne do prawidłowego wywiązania się podatnika z nałożonych na niego obowiązków ustawowych;

Obsługa kadrowa

Obsługa kadrowo-płacowa - wszelkie czynności dokonywane są zgodnie z Kodeksem Pracy oraz innymi aktami prawnymi dotyczącymi obowiązków pracodawcy. Zakres czynności: Prowadzenie akt osobowych pracowników na podstawie dostarczanych przez klienta dokumentów; Przygotowywanie umów o pracę z pracownikami, umów cywilno-prawnych (zlecenie, o dzieło); Przygotowywania list płac pracowników na podstawie informacji przekazywanych przez klienta; Wyliczanie należnego podatku dochodowego od wynagrodzeń wypłacanych pracownikom;

Obsługa płacowa

Obsługa kadrowo-płacowa - wszelkie czynności dokonywane są zgodnie z Kodeksem Pracy oraz innymi aktami prawnymi dotyczącymi obowiązków pracodawcy. Zakres czynności: Prowadzenie akt osobowych pracowników na podstawie dostarczanych przez klienta dokumentów; Przygotowywanie umów o pracę z pracownikami, umów cywilno-prawnych (zlecenie, o dzieło); Przygotowywania list płac pracowników na podstawie informacji przekazywanych przez klienta; Wyliczanie należnego podatku dochodowego od wynagrodzeń wypłacanych pracownikom;

Rozliczenie ZUS

Sporządzanie dokumentów zgłoszeniowych płatnika; Sporządzanie i składanie w imieniu klienta dokumentów zgłoszeniowych ZUS pracowników (transmisja elektroniczna); Sporządzania i składania w imieniu klienta miesięcznych deklaracji ZUS za osoby prowadzące działalność gospodarcza i pracowników (transmisja elektroniczna); Sporządzanie informacji rocznych IWA; Sporządzanie druków Z-3, Z-3A;

Doradztwo podatkowe

Księgowość online

Księga rachunkowa

Zakres usług: Prowadzenie ksiąg handlowych zgodnie z ustawą; Opracowanie zakładowego planu kont; Opracowanie zasad (polityki) rachunkowości; Prowadzenie ewidencji środków trwałych, ewidencji wyposażenia; Obliczanie zaliczek na podatek dochodowy; Rozliczanie operacji bankowych; Rozliczanie operacji kasowych; Prowadzenie niezbędnych ewidencji dla podatku VAT; Rozliczenia transakcji międzynarodowych (transakcje wewnątrzunijne, deklaracje VAT-UE, import, eksport poza UE); Sporządzanie i składanie deklaracji VAT; Sporządzanie zeznań podatkowych za rok podatkowy (w tym zamknięcie księgi na koniec roku podatkowego); Zamknięcie księgi na koniec roku podatkowego oraz wykonanie wszystkich niezbędnych czynności związanych z zamknięciem księgi w tym dokonanie inwentaryzacji należności oraz sporządzenie sprawozdania finansowego, za dodatkowym wynagrodzeniem określonym w umowie; Sporządzenie zeznania rocznego w podatku dochodowym od osób prawnych; Inne czynności niezbędne do prawidłowego wywiązania się podatnika z nałożonych na niego obowiązków ustawowych;

Biura rachunkowe

Specjalizacje:

  • Księga przychodów i rozchodów
  • Ryczałt ewidencjonowany
  • Obsługa kadrowa
  • Obsługa płacowa
  • Rozliczenie ZUS
  • Doradztwo podatkowe
  • Księgowość online
  • Księga rachunkowa
  • Biura rachunkowe

O nas

Biuro rachunkowe FPD Janusz Rynk istnieje od 2000 roku. Właścicielem jest Janusz Rynk – doradca podatkowy - wpis na listę doradców podatkowych nr 09673. Absolwent wydziału Ekonomii - Uniwersytetu Łódzkiego. Celem naszej działalności jest zapewnienie kompleksowej obsługi doradczo księgowej podmiotów gospodarczych niezależnie od formy organizacyjno prawnej. Zapewniamy reprezentację naszych Klientów przed organami skarbowymi we wszystkich stadiach postępowania podatkowego. Cechuje nas profesjonalizm, solidność, odpowiedzialność i dbałość o powierzone nam zadania. Oferujemy doświadczenie i wiedzę. W naszej pracy korzystamy z nowoczesnych i sprawdzonych aplikacji komputerowych. Stosujemy najnowsze technologie informatyczne, pionierskie rozwiązania komunikacyjne. Posiadamy zawartą umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących doradztwo podatkowe za szkody wyrządzone przy wykonaniu czynności doradztwa podatkowego.