Goodwill Kancelaria Doradztwa Podatkowego Agnieszka Krzemińska

Kontakt email, www
Gdynia, ul. Świętojańska 76/3
Gdynia ,
 • 'Każda ze stron ma prawo do zaskarżenia orzeczeń i decyzji wydanych w pierwszej instancji (...)'
 • Art. 78 Konstytucji RP
 • Reprezentowanie podatnika w toku postępowania podatkowego oraz czynności sprawdzających reprezentowanie podatnika w trakcie kontroli podatkowej, udzielanie wyjaśnień dotyczących przedmiotu kontroli
 • Sporządzanie wniosków, zażaleń oraz wszelkiego rodzaju pism dopuszczonych w postępowaniu administracyjnym
 • Reprezentowanie przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych podczas załatwiania całokształtu bieżących spraw, dotyczących obejmowania ubezpieczeniem przedsiębiorców, osób z nimi współpracujących i zatrudnionych pracowników, a także w toku kontroli przeprowadzanej przez inspektorów zakładu
 • Występowanie w charakterze pełnomocnika w postępowaniu przed sądami administracyjnymi w sprawach dotyczących obowiązków podatkowych
 • Sporządzanie odwołań od decyzji oraz skarg na decyzje administracyjne lub bezczynność organów

Obsługa kadrowa

Analizy ekonomiczne

Doradztwo podatkowe

Księga rachunkowa

Biura rachunkowe

Specjalizacje:

 • Obsługa kadrowa
 • Analizy ekonomiczne
 • Doradztwo podatkowe
 • Księga rachunkowa
 • Biura rachunkowe

O nas

 • Pojęcie 'GOODWILL', które stało się inspiracją dla nazwy naszej Kancelarii, definiujemy jako:
 • Wartość kapitałowa aktywów niematerialnych, dająca prawo do dodatkowych zysków
 • Wartość przedsiębiorstwa wynikająca z jego aktywów niematerialnych, takich jak jego wizerunek, pozycja na rynku
 • Suma, o jaką cena kupna firmy jest wyższa od faktycznej wartości jej aktywów
 • Dobra wola, nieustająca gotowość do efektywnej współpracy, przyjazna komunikacja
 • Wiemy, jak ważne są dla naszych Klientów wartość rynkowa ich firm, wizerunek i pozycja na rynku, a także przyjazna komunikacja z otoczeniem. Dlatego dążymy do spełnienia tych oczekiwań oferując im usługi najwyższej jakości.