GRAŻYNA GOŁĄBEK KANCELARIA KSIĘGOWO PODATKOWA

Kontakt email, www
Koszykowa 23 zobacz inne firmy z Koszykowa
47-200 Kędzierzyn-Koźle , woj. Opolskie

Obsługa kadrowa

Biura rachunkowe

Specjalizacje:

  • Obsługa kadrowa
  • Biura rachunkowe

O nas

Firma zajmuje si� szerokopoj�t� obs�ug� informatyczn� firm,
instytucji oraz os�b prywatnych z regionu opolskiego.
Firma Compi oferuje kompleksow� obs�ug� informatyczn� ma�ych i
�rednich przedsi�biorstw.
Nasze Us�ugi informatyczne to w zasadzie pe�en outsourcing IT dla
firm, to planowanie rozwi�za� informatycznych, wdra�anie ich,
utrzymanie jak i bie��ca pomoc w rozwi�zywaniu problem�w, oraz
d�ugofalowa opieka i serwis system�w, aplikacji oraz sprz�tu
komputerowego