Grupa Anicon Konrad Idzik Księgowość, doradztwo podatkowe

Kontakt email, www
ul. Kirasjerów 21
Bielsko-Biała ,

Księga przychodów i rozchodów

Ryczałt ewidencjonowany

Deklaracje podatkowe

Obsługa kadrowa

Podatki za granicą

Porady prawne

Analizy ekonomiczne

Wnioski kredytowe

Wycena przedsiębiorstw

Windykacja

Obsługa płacowa

Ewidencja VAT

Rozliczenie ZUS

Doradztwo podatkowe

Księgowość online

Księga rachunkowa

Biura rachunkowe

Rozliczanie PITów

Specjalizacje:

 • Księga przychodów i rozchodów
 • Ryczałt ewidencjonowany
 • Deklaracje podatkowe
 • Obsługa kadrowa
 • Podatki za granicą
 • Porady prawne
 • Analizy ekonomiczne
 • Wnioski kredytowe
 • Wycena przedsiębiorstw
 • Windykacja
 • Obsługa płacowa
 • Ewidencja VAT
 • Rozliczenie ZUS
 • Doradztwo podatkowe
 • Księgowość online
 • Księga rachunkowa
 • Biura rachunkowe
 • Rozliczanie PITów

O nas

Usługa opracowana  z myślą o jednoosobowychpodmiotach gospodarczych – osobach prowadzących działalnośćzarobkową na zasadach tzw. samo zatrudnienia (mikro firmy), lubprowadzących małe przedsiębiorstwa.  W ramach trzech pakietówpodstawowych,  zróżnicowanych pod względem zakresu czynności iusług dodatkowych, świadczymy kompleksowe usługi księgowe orazprowadzimy rozliczenia z ZUS.Nasza propozycja dla Państwa, to:Usługa prowadzenia podmiotów na księgachhandlowychOpracowanie dokumentacji opisującej przejęte przez podmiotzasady (politykę) rachunkowości (zasady wyceny aktywów i pasywóworaz ustalenia wyniku finansowego, zakładowy plan kont, wykaz ksiągrachunkowych, opis systemu przetwarzania danych lub systemuinformatycznego)Opracowanie instrukcji obiegu dokumentówWprowadzanie dokumentów księgowych do systemuProwadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiągrachunkowych (dziennika, księgę główną, księgi pomocnicze,zestawienia: obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kontksiąg pomocniczych)Prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku od towarów iusługProwadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartościniematerialnych i prawnychArchiwizacja danych księgowych na płytach CDSporządzanie sprawozdań finansowychSporządzanie i składanie w imieniu klienta miesięcznychdeklaracji podatkowych dla potrzeb rozliczeń z UrzędemSkarbowymSporządzanie rocznych zeznań podatkowychReprezentacja Klienta przed właściwymi urzędami w zakresiebieżącym, związanym z wykonywaną usługąObsługa w zakresie windykacji należności na etapiepostępowania przedsądowego.Sporządzanie wniosków kredytowych dla potrzeb banków i firmleasingowychInformacje dotyczące pozyskiwania środków z UniiEuropejskiej.Sprawozdanie finansowe roczneDoradztwo i obsługa prawnaKompleksowa obsługa kadrowo – płacowa1. Prowadzenie pełnej  dokumentacji pracowniczej,  w  tym:zakładanie, prowadzenie i archiwizacja akt osobowychpracownikówsporządzanie dokumentacji związanej z zawieraniem irozwiązywaniem umów o pracęwystawianie zaświadczeń o okresie zatrudnienia i wysokościzarobkówwystawianie świadectw pracyrozliczanie czasu pracy (pora nocna, nadgodziny)prowadzenie listy  płacprowadzenie kartoteki urlopowejprowadzenie ewidencji zwolnień lekarskichprowadzenie innej korespondencji pomiędzy pracodawcą apracownikiem2. Sporządzanie deklaracji i raportów miesięcznych oraz ichelektroniczne przekazywanie do   ZUS3. Sporządzanie deklaracji  na  rzecz właściwegoUrzędu  Skarbowego4. Naliczanie i uczestnictwo (na życzenie Klienta) w procesiewypłaty wynagrodzeń, oraz płatności składek ZUS za pośrednictwemopcji Polecenie Zapłaty5. Kontrolowanie terminów ważności badań lekarskich i szkoleńBHP, jak też innych czasowych uprawnień do wykonywaniazawodu6. Ścisła współpraca z Klientem przy kontrolach i inspekcjachz ZUS, US, PIP7. Doradztwo związane ze sprawami kadrowo – płacowymi8. Sporządzanie deklaracji PFRON9. Prowadzenie pełnej administracji w zakresie zawieraniaumów cywilno-prawnych,np.: umowy o dzieło, umowy zleceniaUsługa prowadzenia podmiotów na zasadach ogólnych,Książka Przychodów i rozchodów – pełnyzakresUsługa prowadzenia podmiotów objętych Ryczałtemewidencjonowanym – pełny zakresOPCJE DODATKOWE OFEROWANE DLA PAŃSTWApomoc w organizacji Spółek prawa handlowego orazcywilnychprzekształcenia spółek cywilnych w spółki prawahandlowegosporządzanie rocznych informacji o dochodach (PIT -11, PIT-8B)przygotowywanie deklaracji GUSpakiet komunikacji z Klientem:powiadamianie o ważnych terminach za pośrednictwempoczty e-mail oraz SMSdedykowany, osobisty doradca finansowyosobisty odbiór dokumentów od klientamożliwość przyjazdu księgowego do siedziby firmySzanując Państwa czas, bieżące kontakty ograniczamy doniezbędnego minimum, jednak zawsze służymy pomocą, a na życzenieKlienta również dojeżdżamy.Wszelkie sprawy związane z instytucjami państwowymi (ZUS, UrządSkarbowy, GUS) pozostawcie Państwo nam – załatwimy je w Państwaimieniu.Wszyscy nasi Klienci otrzymują fakturę VAT, która jest dla nichkosztem uzyskania przychodu. Chcieliśmy zaproponować współprace znaszą firmą, o renomie naszej firmie świadczy fakt, iż obsługujemyfirmy z różnych dziedzin gospodarki.