Infi

Kontakt email, www
ul. Ligi Polskiej 12
87-100 Toruń , woj. Kujawsko-Pomorskie

Obsługa płacowa

Biura rachunkowe

Specjalizacje:

  • Obsługa płacowa
  • Biura rachunkowe

O nas

prowadzenie ksiąg handlowych, ksiąg przychodów i rozchodów orazryczałtu ewidencjonowanego,prowadzenie ewidencji sprzedaży i zakupów VAT,sporządzanie deklaracji podatkowych,sporządzanie deklaracji ZUS wraz z przekazem elektronicznym,wyprowadzanie zaległości księgowych,sporządzanie list płac, naliczanie urlopów, zasiłków itp.,prowadzenie dokumentacji pracowniczej,obsługa kontroli skarbowych i ZUS w naszej siedzibie.W ramach rozliczeń pracowniczych sporządzamy listy płac orazdeklaracje ZUS.Sprawy ZUS są o tyle istotne, że od 21 lipca 2008r. przedsiębiorstwa ubezpieczające wiecej niż 5 osób, mająobowiązek rozliczania się z ZUS drogą elektroniczną przywykorzystaniu płatnych certyfikatów i kluczy prywatnych,odnawianych odpłatnie raz w roku. Dysponujemy takim certyfikatem i użyczamy go naszym klientom wramach świadczonych usług.  Koszty ponoszone przez podatników na zakup materiałów budowlanychprzeznaczonych na budowę domu mieszkalnego lub remont mieszkania sąwyższe ze względu na wzrost stawki VAT z 7% na 8% oraz z 22% na23%. Obowiązujące obecnie przepisy pozwalają naodzyskanie części tych wydatków poniesionych  w okresieod 1.05.2004 r. do dnia dzisiejszego. Istnieje możliwość odzyskaniaczęści wydatków nawet wówczas, jeśli zostały wcześniej rozliczone wramach ulgi podatkowej (remontowej lub budowlanej).