Integral Audit Sp z o. o.

Kontakt email, www
ul. Franciszka Żwirki 2
Łódź , woj. Wielkopolskie

Obsługa kadrowa

Obsługa płacowa

Doradztwo podatkowe

Biura rachunkowe

Specjalizacje:

  • Obsługa kadrowa
  • Obsługa płacowa
  • Doradztwo podatkowe
  • Biura rachunkowe

O nas

Miło nam Państwa powitać na stronie internetowej INTEGRAL AUDIT Spz o.o.INTEGRAL AUDIT jest podmiotem audytorskim, prowadzącym jednocześniebiuro rachunkowe oraz świadczącym usługi doradztwa podatkowego.Spółka wpisana jest na listę podmiotów uprawnionych do badaniasprawozdań finansowych prowadzoną  przez Krajową Radę BiegłychRewidentów pod numerem 1400. Działalność INTEGRAL AUDIT obejmuje:usługi audytorskie:badanie sprawozdań finansowych,audyty projektów unijnych,usługi atestacyjne i poświadczające,usługi zastrzeżone dla biegłych rewidentów w kodeksie spółekhandlowychusługi księgowe:prowadzenie ksiąg rachunkowych i ewidencji podatkowych,rozliczanie wynagrodzeń,wdrażanie komputerowych systemów finansowo-księgowych,sporządzanie skonsolidowanych sprawozdań finansowychdoradztwo podatkowe i prawne:opodatkowanie podmiotów gospodarczych,opodatkowanie osób zagranicznych,przekształcenia spółekdoradztwo w zakresie prawa gospodarczegodoradztwo ekonomiczne:opracowywanie business planów,optymalizacja kosztów,ocena efektywności inwestycji,wyceny przedsiębiorstw. pozostałe usługi:przekształcanie polskich sprawozdań finansowych na sprawozdaniawedług standardów międzynarodowychopracowywanie dokumentacji cen transferowych INTEGRAL AUDIT Sp. z o.o. powstała w roku 1995. W trakciekilkunastoletniej działalności w spółce utworzyła się grupaspecjalistów działających pod kierunkiem biegłych rewidentów,którzy praktycznie wykorzystują doświadczenie wynikające z pracy wdziedzinach rewizji finansowej, rachunkowości, finansów i podatków.