Iwona Czerwień AUDYT@FINANSE

Kontakt email, www
Piekarska 2
38-300 Gorlice , woj. Małopolskie
Świadczymy usługi:
-kompleksowej obsługi księgowej firm, -prowadzenie ewidencji dla celów podatkowych zgodnie z obowiązującym prawem, -prowadzenie ewidencji wymaganych przez ustawę o rachunkowości
- pełna obsługa kadrowo- płacowa,
- szkoleń pracowników z zakresie m.in. tematyki księgowej, podatkowej,kontroli zarządczej, zarządzania ryzykiem oraz audytu,
- doradztwa (finansowe, pozyskiwanie środków zewnętrznych na działalność i rozwój), wybór formy prawnej działalności oraz metody opodatkowania,
- rejestracja firmy wraz z przygotowaniem formalności (wpis do ewidencji działalności gospodarczej, KRS, REGON, ZUS, US, itd), -wsparcie dla procesów zarządzania w organizacji, zarówno w sektorze prywatnym, jak i w administracji publicznej, - prowadzenia audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych
- przeprowadzania audytów zewnętrznych projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Księga przychodów i rozchodów

Ryczałt ewidencjonowany

Deklaracje podatkowe

Obsługa kadrowa

Stowarzyszenia i fundacje

Działalność rolnicza

Podatki za granicą

Analizy ekonomiczne

Dotacje i rozliczanie

Korporacje i duże firmy

Obsługa płacowa

Ewidencja VAT

Rozliczenie ZUS

Doradztwo podatkowe

Księgowość online

Księga rachunkowa

Biura rachunkowe

Deklaracje PFRON

Rozliczanie PITów

Specjalizacje:

 • Księga przychodów i rozchodów
 • Ryczałt ewidencjonowany
 • Deklaracje podatkowe
 • Obsługa kadrowa
 • Stowarzyszenia i fundacje
 • Działalność rolnicza
 • Podatki za granicą
 • Analizy ekonomiczne
 • Dotacje i rozliczanie
 • Korporacje i duże firmy
 • Obsługa płacowa
 • Ewidencja VAT
 • Rozliczenie ZUS
 • Doradztwo podatkowe
 • Księgowość online
 • Księga rachunkowa
 • Biura rachunkowe
 • Deklaracje PFRON
 • Rozliczanie PITów

O nas

działamy na rynku woj. małopolskiego oraz Polski