Jawn-e Biuro Rachunkowe Biegłego Rewidenta

Kontakt email, www
Parzęczewska 53/17
,
Badanie sprawozdań finansowych

Księga przychodów i rozchodów

Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów bież±ce ewidencjonowanie dokumentów Ľródłowych, prowadzenie ewidencji ¶rodków trwałych oraz wyposażenia, przygotowanie miesięcznych rozliczeń oraz deklaracji podatku dochodowego PIT-5 oraz podatku od towarów i usług VAT-7, przygotowanie przelewów na wpłatę podatków i ZUS, sporz±dzanie informacji o dokonanych wewn±trzwspólnotowych dostawach/nabyciach VAT-UE rozliczenie roczne PIT-36, udzielanie konsultacji podatkowych, uczestniczenie w przebiegu kontroli podatkowej i ZUS, rozliczenia ZUS wła¶cicieli i pracowników

Ryczałt ewidencjonowany

Prowadzenie ewidencji przychodów (ryczałt) bież±ce ewidencjonowanie dokumentów Ľródłowych, prowadzenie ewidencji ¶rodków trwałych, przygotowanie miesięcznych rozliczeń podatku dochodowego, przygotowanie deklaracji podatku od towarów i usług VAT-7, sporz±dzanie informacji o dokonanych wewn±trzwspólnotowych dostawach/nabyciach VAT-UE rozliczenie roczne PIT-28, przygotowanie przelewów na wpłatę podatków, udzielanie konsultacji podatkowych, uczestniczenie w przebiegu kontroli podatkowej i ZUS

Deklaracje podatkowe

Obsługa kadrowa

zakładanie i prowadzenie akt osobowych, sporz±dzanie miesięcznych list płac, sporz±dzanie umów zleceń i o dzieło, przygotowanie miesięcznych deklaracji podatku dochodowego PIT-4, przygotowanie przelewu na wpłatę podatku, sporz±dzanie deklaracji rozliczeniowych ZUS i przesyłanie ich drog± elektroniczn± do ZUS, przygotowanie przelewów tych składek, informacja dla pracowników RMUA, prowadzenie kart wynagrodzeń rozliczenia roczne dla pracowników PIT-11/8b, PIT-40, współpraca z firm± przeprowadzaj±c± szkolenia BHP, zgłoszenia do Państwowej Inspekcji Pracy, uczestniczenie w kontroli PIP

Obsługa płacowa

zakładanie i prowadzenie akt osobowych, sporz±dzanie miesięcznych list płac, sporz±dzanie umów zleceń i o dzieło, przygotowanie miesięcznych deklaracji podatku dochodowego PIT-4, przygotowanie przelewu na wpłatę podatku, sporz±dzanie deklaracji rozliczeniowych ZUS i przesyłanie ich drog± elektroniczn± do ZUS, przygotowanie przelewów tych składek, informacja dla pracowników RMUA, prowadzenie kart wynagrodzeń rozliczenia roczne dla pracowników PIT-11/8b, PIT-40, współpraca z firm± przeprowadzaj±c± szkolenia BHP, zgłoszenia do Państwowej Inspekcji Pracy, uczestniczenie w kontroli PIP

Księgowość online

Księga rachunkowa

Biura rachunkowe

Deklaracje PFRON

Specjalizacje:

  • Księga przychodów i rozchodów
  • Ryczałt ewidencjonowany
  • Deklaracje podatkowe
  • Obsługa kadrowa
  • Obsługa płacowa
  • Księgowość online
  • Księga rachunkowa
  • Biura rachunkowe
  • Deklaracje PFRON

O nas

Jesteśmy firmą audytorską i funkcjonujemy na rynku od 1992r. Biuro jest wpisane na listę podmiotów uprawnionych do weryfikacji sprawozdań finansowych uchwałą Krajowej Izby Biegłych Rewidentów nr 388/90/98 z dn. 13.01.1998r. pod nr 1764. Posiadamy certyfikat nr 124/2004 z dn. 13.12.2004r. dotyczący otrzymywania dotacji z Unii Europejskiej. Nasza firma oferuje usługi dla spółek prawa handlowego, przedsiębiorstw państwowych i prywatnych, stowarzyszeń, spółdzielni, banków, szpitali, przychodni i innych organizacji gospodarczych prowadzących pełną księgowość, podatkow± księgę przychodów i rozchodów lub ryczałt.