Kadry plus

Kontakt email, www
Dywizjonu 303 46
31-875 Kraków XIV Czyżyny , woj. Małopolskie

Księga przychodów i rozchodów

Ryczałt ewidencjonowany

Deklaracje podatkowe

Obsługa kadrowa

Obsługa płacowa

Doradztwo podatkowe

Księga rachunkowa

Biura rachunkowe

Specjalizacje:

  • Księga przychodów i rozchodów
  • Ryczałt ewidencjonowany
  • Deklaracje podatkowe
  • Obsługa kadrowa
  • Obsługa płacowa
  • Doradztwo podatkowe
  • Księga rachunkowa
  • Biura rachunkowe

O nas

Księgowość - Administracja księgowaWraz z obsługą kadrowo – płacową oferujemy naszym Klientomprowadzenie księgowości ryczałtowej i podatkowej księgi przychodówi rozchodów.Zakres naszych usług rachunkowych obejmuje:prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodówryczałtowej ewidencji przychodówprowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży VATewidencji środków trwałych i wyposażeniasporządzanie e-deklaracji podatkowych i przesyłanie ich do USdeklaracji ZUS i przesyłanie ich do ZUSdeklaracji rocznych dla podatnikówprzygotowywanie przelewów opłat podatkowychprzelewów do ZUSNasza firma posiada Certyfikat Księgowy nr 8520/2004 wydany przezMinistra Finansów w zakresie uprawnień do usługowego prowadzeniaksiąg rachunkowych. Rozliczenia firm prowadzone są komputerowo woparciu o program zgodny z wymogami Ustawy o rachunkowości irekomendowany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.Ceny naszych usług ustalamy indywidualnie w zależności od wybranegoprzez Klienta zakresu prac, rodzaju prowadzonej księgowości iilości posiadanych dokumentów.Odzyskaj VAT z materiałów budowlanychSzybko i sprawnie sporządzamy wnioski VZM dotyczące zwrotu podatkuVAT od materiałów budowlanych wykorzystanych podczas budowy domulub remontu mieszkania.PESEL podstawowym identyfikatorem dla osób fizycznychOd 1 września 2011r. pracodawca nie może żądać od pracownikównumeru NIP, również w deklaracjach zobowiązany jest wykazywać ichnumer PESEL.Od 1 stycznia 2012r zmiana art. 168 Kodeksu Pracy.Wykorzystanie zaległego urlopu wypoczynkowego już w 2012r. będziemożliwe aż do 30 września. Pracodawca nadal będzie miał obowiązekudzielać bieżącego urlopu w roku, w którym pracownik nabył do niegoprawo (art. 161 K.P.), a dopiero w sytuacji, gdy pracownik niebędzie mógł go wykorzystać w danym roku, np. z powodu choroby,termin udzielania tego urlopu przesunie się do 30 wrześniakolejnego roku.