Kancelaria Auditingu i Podatków ALFA-Grójec

Kontakt email, www
ul. Aleja Niepodległości 30 zobacz inne firmy z Grójec Niepodległości
05-600 Grójec , woj. Mazowieckie
Doradztwo w procesie zakupu i sprzedaży spółek oraz zorganizowanych części przedsiębiorstw

Księga przychodów i rozchodów

Obsługa kadrowa

doświadczenie kadrowe w obsłudze nietypowych zdarzeń (m.in. obsługa kadrowa restrukturyzacji, windykacji komorniczych) szerokie doświadczenie w zakresie kalkulacji płac i narzutów (m.in. członkowie zarządów i rad nadzorczych, osoby przebywające na urlopach macierzyński i wychowawczych, kalkulacja wynagrodzeń chorobowych, kalkulacja ekwiwalentów za urlop) optymalizacje w zakresie kosztów pozyskiwania pracowników obsługa średniorocznie ponad 200 klientów

Obsługa płacowa

doświadczenie kadrowe w obsłudze nietypowych zdarzeń (m.in. obsługa kadrowa restrukturyzacji, windykacji komorniczych) szerokie doświadczenie w zakresie kalkulacji płac i narzutów (m.in. członkowie zarządów i rad nadzorczych, osoby przebywające na urlopach macierzyński i wychowawczych, kalkulacja wynagrodzeń chorobowych, kalkulacja ekwiwalentów za urlop) optymalizacje w zakresie kosztów pozyskiwania pracowników obsługa średniorocznie ponad 200 klientów

Doradztwo podatkowe

Bieżące doradztwo finansowe i podatkowe oddajemy do dyspozycji naszą wiedzę, popartą szeroką i długoletnią praktyką wynikającą z ponad 20 lat obsługi klientów biura rachunkowego oraz doradztwa podatkowego na ich rzecz ponadto na bieżąco doradzamy podmiotom z branży handlowej (handel produktami farmaceutycznymi) i usługowej (remonty komponentów do samochodów ciężarowych i autobusów) Due diligence prawno-podatkowe i due diligence finansowe: przeprowadziliśmy due diligence podatkowo-finansowe przedsiębiorstwa z branży turystycznej Obsługa transakcji kapitałowych w tym: tworzenie, łączenie, przekształcenie spółek prawa handlowego obsługiwaliśmy m.in.: tworzenie spółek z o.o. z branży budowlanej, informatycznej obsługiwaliśmy m.in.: łączenie się spółek z o.o. z branży usługowej obsługiwaliśmy m.in.: przekształcenia spółek z o.o. w spółki osobowe z branży budowlanej obsługiwaliśmy m.in.: aporty do spółek kapitałowych Doradztwo w procesie zakupu i sprzedaży spółek oraz zorganizowanych części przedsiębiorstw doradzaliśmy przy nabyciu przedsiębiorstwa z branży turystycznej Prognozy i analizy finansowe, przygotowanie strategii rozwoju oraz biznes planów przygotowaliśmy prognozy finansowe dla przedsiębiorstwa z branży przemysłu spożywczego oraz dla przedsiębiorstw z branży handlu produktami rolno-spożywczymi, pomogliśmy uzyskać dla naszych klientów finansowanie na ponad 135 milionów złotych

Biura rachunkowe

Specjalizacje:

  • Księga przychodów i rozchodów
  • Obsługa kadrowa
  • Obsługa płacowa
  • Doradztwo podatkowe
  • Biura rachunkowe

O nas

Kancelaria powstała w roku 1991 jako Biuro Rachunkowe ALFA. W roku1999 zmieniono nazwę na Kancelarię Auditingu i Podatków ALFA,rozszerzając usługi biura rachunkowego o usługi biegłego rewidenta.Jadwiga GodlewskaAbsolwentka SGPiS w Warszawie, Studium Pedagogicznego (SGPiS) orazPodyplomowego Studium Podatkowego (SGH). Posiada uprawnieniaDoradcy Podatkowego 01846 i Biegłego Rewidenta nr 2003. Od 1991roku prowadzi kancelarię doradztwa podatkowego, od 1999 rokuświadczy również usługi biegłego rewidenta,  szkoleniowe iwydawnicze.Dzięki swojemu doświadczeniom i wiedzy prowadzi szkolenia iwspółpracuje bądź współpracowała między innymi z takimi jednostkamiszkoleniowymi jak:FUNDACJA ROZWOJU RACHUNKOWOŚCI - WARSZAWAINFOR - WARSZAWAREWIKS SP. Z O. O. - WARSZAWACENTRUM EDUKACJI EKSPERT - WARSZAWAINSTYTUT RACHUNKOWOŚCI I PODATKÓW - WARSZAWAKRAJOWA IZBA BIEGŁYCH REWIDENTÓW O/ WarszawaPOLSKA AKADEMIA RACHUNKOWOŚCISTOWARZYSZENIE KSIĘGOWYCH W POLSCEOd 2003 do 2007 r. pełniła funkcję członka zarządu WarszawskiegoOddziału Krajowej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie, a od 2007jest zastępcą Prezesa tego oddziału.Od 2004 do 2007 roku była, a od 2011 jest członkiem KomisjiSzkoleniowej przy Krajowej Radzie Biegłych Rewidentów.Od 2007 do 2011 r. była członkiem Krajowej Komisji Nadzoru KIBR.Od 2012 roku pełni też funkcję członka Zarządu StowarzyszeniaKsięgowych w Polsce O/O w Warszawie. W 2013 roku Prezydium ZarząduGłównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce powołało P. JadwigęGodlewską na członka Zespołu ds. modyfikacji treści programowychścieżki certyfikacji SKwP.Uznając dorobek i doświadczenie zawodowe właściciele grupykapitałowej PKF Consult sp. z o. o. Warszawa powołali P. JadwigęGodlewską na członka jej Rady Nadzorczej.P. Jadwiga Godlewska jest także autorką bądź współautorką licznychpublikacji z zakresu prawa podatkowego, rachunkowości jak teżrewizji finansowej.Łukasz GodlewskiAbsolwent SGH w Warszawie. Posiada tytuł Biegłego Rewidenta nr12068 oraz certyfikat księgowego nr 19756/2007.Biegle posługuje sięjęzykiem angielskim.Doświadczenie zdobywał w wiodących spółkach audytorsko-doradczych:Pricewaterhouse CoopersBDOGrant ThorntonJest autorem publikacji na temat Międzynarodowych StandardówSprawozdawczości Finansowej oraz Polskich Standardów Rachunkowości.Jest wykładowcą współpracującym ze Stowarzyszeniem Księgowych wPolsce Oddział w Warszawie.