Kancelaria Audytorska Małgorzata Jurga

Księga przychodów i rozchodów

Prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów księgowanie operacji gospodarczych na podstawie otrzymanych dokumentów źródłowych z jednoczesną weryfikacją dokumentów pod względem formalno-rachunkowym, prowadzenie analityki do zapisów w księdze przychodów i rozchodów, opracowywanie pełnej dokumentacji sprawozdawczej miesięcznej, kwartalnej i rocznej.

Obsługa kadrowa

Płace i kadry sporządzanie list płac, prowadzenie rozliczeń oraz sporządzanie deklaracji podatkowych i ZUS, kartoteki wynagrodzeń, dokumentacja kadrowa, akta osobowe, sporządzanie deklaracji podatkowych, sporządzanie deklaracji ZUS, prowadzenie dokumentacji zasiłkowej.

Porady prawne

Obsługa płacowa

Płace i kadry sporządzanie list płac, prowadzenie rozliczeń oraz sporządzanie deklaracji podatkowych i ZUS, kartoteki wynagrodzeń, dokumentacja kadrowa, akta osobowe, sporządzanie deklaracji podatkowych, sporządzanie deklaracji ZUS, prowadzenie dokumentacji zasiłkowej.

Ewidencja VAT

Doradztwo podatkowe

Opodatkowanie obejmuje niemal każdy element prowadzonej działalności, a znalezienie najkorzystniejszych rozwiązań podatkowych wymaga znajomości przepisów prawa podatkowego oraz realiów rynku. Kancelaria Audytorska Małgorzata Jurga doradzi Państwu w wyborze konkretnych, sprawdzonych i bezpiecznych form rozliczeń, umożliwiających zmniejszenie obciążeń podatkowych i pozostających w zgodzie z literą prawa. Wskażemy skutki i optymalne korzyści zamierzonych zdarzeń i transakcji gospodarczych oraz stosowanych procedur pod kątem aspektów podatkowych. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) kwalifikacja podatkowa przychodów i kosztów, ze szczególnym uwzględnieniem różnic występujących pomiędzy ujęciem podatkowym i księgowym, wybór najlepszego wariantu użytkowania środków trwałych (leasing operacyjny, leasing finansowy, zakup środka trwałego) oraz analiza rozwiązań przyjętych w zakresie amortyzacji, której celem jest optymalizacja obciążeń podatkowych Państwa firmy, weryfikacja poprawności dokonywanych przez Państwa rozliczeń podatkowych, doradztwo w zakresie prowadzenia ksiąg podatkowych oraz innych ewidencji do celów podatkowych, optymalizacja podatkowa procesów połączeń i przekształceń podmiotów gospodarczych, przeprowadzanie przeglądów podatkowych, zorientowanych na identyfikację ryzyk podatkowych i obszarów możliwych optymalizacji. Podatek VAT ocena skutków przeprowadzonych transakcji w świetle podatku VAT, bieżące doradztwo w zakresie podatku VAT, akcyzy, cła oraz transakcji międzynarodowych, pomoc przy rozliczaniu podatku VAT, akcyzy oraz należności celnych, ocenę zależności pomiędzy podatkiem VAT a innymi obciążeniami podatkowymi, planowanie podatkowe w celu zminimalizowania obciążenia transakcji podatkiem VAT, weryfikacja poprawności stosowanych procedur pod kątem zmian w zakresie przepisów dotyczących VAT, akcyzy i cła, przeglądy podatkowe mające na celu weryfikację poprawności i optymalizację rozliczeń w zakresie VAT, akcyzy oraz cła. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) opracowanie optymalnych podatkowo metod zatrudnienia personelu oraz członków zarządu, opracowanie efektywnych rozwiązań w zakresie zmniejszenia obciążeń fiskalnych, przeprowadzanie przeglądów zorientowanych na identyfikację ryzyk podatkowych i obszarów możliwych optymalizacji. Międzynarodowe prawo podatkowe doradztwo w zakresie minimalizacji opodatkowania osób fizycznych, przepływów kapitałowych i zysków przedsiębiorstw, ocena konsekwencji podatkowych transakcji międzynarodowych, doradztwo w zakresie minimalizacji opodatkowania dywidend, odsetek i należności licencyjnych. Ceny transferowe przegląd transakcji z podmiotami powiązanymi, analiza obciążeń za usługi niematerialne, analiza umów na usługi niematerialne, sporządzanie - dokumentacji 9a, udział i pomoc w trakcie kontroli skarbowej, badanie porównawcze (benchmarking).

Biura rachunkowe

Specjalizacje:

  • Księga przychodów i rozchodów
  • Obsługa kadrowa
  • Porady prawne
  • Obsługa płacowa
  • Ewidencja VAT
  • Doradztwo podatkowe
  • Biura rachunkowe

O nas

Kancelaria Audytorska Małgorzata Jurga świadczy profesjonalne i kompleksowe usługi w obszarze finansów przedsiębiorstw. Specjalizujemy się w badaniach sprawozdań finansowych firm oraz w usługowym prowadzeniu ksiąg. Zapewniamy Państwu także służące znalezieniu optymalnych rozwiązań finansowych kompleksowe doradztwo podatkowe, prawne i gospodarcze. Organizujemy i prowadzimy szkolenia o tematyce finansowo-księgowej, mające podnosić kompetencje pracowników. Przygotowujemy także branżowe tłumaczenia. Działamy w oparciu o gruntowną wiedzę merytoryczną oraz wszechstronne – indywidualne i zespołowe – doświadczenia zdobyte w czasie wieloletniej pracy w największych firmach audytorskich i doradczych, a potwierdzone uprawnieniami państwowymi i opiniami firm, dla których pracujemy. Wspomagamy przedsiębiorstwa polskie i zagraniczne, zwłaszcza z obszaru niemieckojęzycznego, firmy i instytucje różnej wielkości, o odmiennym statucie prawnym i działające w różnych sektorach gospodarki, urzędy i organizacje użyteczności publicznej, placówki medyczne i edukacyjne, wspólnoty mieszkaniowe i osoby fizyczne.