Kancelaria biegłego rewidenta, usługi księgowe - Małyska Anna

Kontakt email, www
ul. Polnej Róży 6 lok 5
02-798 Warszawa , woj. Mazowieckie
Audyt
badanie rocznych sprawozdań finansowych jednostkowych i skonsolidowanych
audyt wykorzystania środków unijnych
weryfikacja pakietów konsolidacyjnych
audyt finansowy
biegły rewident
      
Obsługa księgowa
usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych
nadzór i organizacja działów finansowo-księgowych
sprawozdawczość finansowa i raporty zarządcze
weryfikacja pakietów konsolidacyjnych
nadzór nad sprawozdawczością prowadzoną w systemi SAP
      
Obsługa kadrowo-płacowa
pełny zakres usług kadrowych
pełny zakres usług płacowych
pełna obsługa rozliczeń z ZUS
      
Doradztwo podatkowe
badanie rocznych sprawozdań
jednostkowych i skonsolidowanych
audyt wykorzystania środków unijnych
weryfikacja pakietów konsolidacyjnych
audyt finansowy

Księga przychodów i rozchodów

Obsługa kadrowa

Obsługa płacowa

Doradztwo podatkowe

Księga rachunkowa

Biura rachunkowe

Specjalizacje:

  • Księga przychodów i rozchodów
  • Obsługa kadrowa
  • Obsługa płacowa
  • Doradztwo podatkowe
  • Księga rachunkowa
  • Biura rachunkowe

O nas

Firma istnieje od 2000 r. Uchwałą nr 167/24/11/2000 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów została wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych - pod numerem ewidencyjnym - 2274 Właścicielem firmy jest biegły rewident mgr Anna Małyska , wpisana na listę Krajowej Izby Biegłych Rewidentów wykonujących zawód - nr legitymacji 9437/7053. nadzór nad pracami sprawuje biegły rewident , doświadczony zespół gwarantuje wysoką jakość świadczonych prac, stałą współpracę z kierownictwem Zleceniodawcy, zapewniamy możliwość konsultacji w sprawach nietypowych oraz stałe doradztwo podatkowe i księgowe.