Kancelaria Biegłych Rewidentów Helena Pacewicz-Bejnarowicz, Jadwiga Konieczna Spółka Partnerska

Kontakt email, www
Adres: Koszalin, ul. Starzyńskiego 2c/5
75-356 Koszalin , woj. Zachodniopomorskie

Księga przychodów i rozchodów

Ryczałt ewidencjonowany

Deklaracje podatkowe

Wycena przedsiębiorstw

Doradztwo podatkowe

Księga rachunkowa

Biura rachunkowe

Specjalizacje:

  • Księga przychodów i rozchodów
  • Ryczałt ewidencjonowany
  • Deklaracje podatkowe
  • Wycena przedsiębiorstw
  • Doradztwo podatkowe
  • Księga rachunkowa
  • Biura rachunkowe

O nas

Kancelaria Biegłego Rewidenta Helena Pacewicz-Bejnarowicz , jako firma audytorska została wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych na podstawie Uchwały Nr 1264/17a/2012 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 13 sierpnia 2012 roku – Nr ewidencyjny 3798. Działalność została ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej w PZU S.A. Allianz – Polisa Nr 83/KOAS/696/2012.