Kancelaria Księgowo-Audytorska Sp. z o.o.

Kontakt email, www
ul. Dworcowa 40 lok. 11 Gliwice zobacz inne firmy z Dworcowa Gliwice
44-100 Gliwice , woj. Śląskie
Dla nowych klientów oferujemy bezpłatną pomoc przy zakładaniu firmy.

Księga przychodów i rozchodów

Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów lub ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych obejmuje: weryfikację formalno-rachunkową dokumentacji księgowej, księgowanie dokumentów, prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, prowadzenie ewidencji wyposażenia, prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług VAT, sporządzanie deklaracji podatku od towarów i usług VAT oraz informacji podsumowujących o transakcjach wewnątrzwspólnotowych, obliczanie miesięcznych zaliczek w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, miesięczne sporządzanie wyników działalności gospodarczej, sporządzenie rocznego zeznania podatkowego z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych, sporządzanie obowiązkowych sprawozdań dla Głównego Urzędu Statystycznego, sporządzanie obowiązkowych sprawozdań dla Narodowego Banku Polskiego, bieżące doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, udzielenie wyjaśnień podczas kontroli skarbowych. Usługi mogą być wykonywane: w siedzibie naszej Kancelarii, w siedzibie klienta lub innym miejscu prowadzonej działalności klienta, on line – usługa e-księgowość.

Obsługa kadrowa

Prowadzenie obsługi kadrowej obejmuje: prowadzenie akt osobowych pracowników, kierowanie na badania lekarskie, sporządzanie umów o pracę, sporządzanie umów cywilno – prawnych, sporządzanie oświadczeń zgodnie z Kodeksem Pracy, sporządzanie świadectw pracy, prowadzenie kartotek urlopowych, prowadzenie kartotek ewidencji czasu pracy.

Obsługa płacowa

Prowadzenie obsługi płacowej obejmuje: prowadzenie kartotek osobowych pracowników związanych z wynagrodzeniami, sporządzanie list płac, sporządzanie pasków wynagrodzeń, wystawianie zaświadczeń o zarobkach, sporządzanie miesięcznych obliczeń dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych pracowników, sporządzanie rocznych informacji o uzyskanych dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy – pracowników, sporządzanie dokumentów rejestracyjnych i zgłoszeniowych do ZUS, sporządzanie miesięcznych deklaracji rozliczeniowych należnych składek ZUS, sporządzanie raportów miesięcznych dla osób ubezpieczonych, sporządzanie dokumentacji do ZUS dotyczących (zasiłków chorobowych, opiekuńczych i macierzyńskich), udzielenie wyjaśnień podczas kontroli ZUS i US, sporządzanie deklaracji rozliczeniowej PFRON.

Doradztwo podatkowe

Dla klientów zainteresowanych kompleksową obsługą oferujemy: udzielanie porad i wyjaśnień z zakresu obowiązującego prawa podatkowego, pomoc przy wyborze najkorzystniejszej formy opodatkowania, pomoc w zakładaniu działaności gospodarczej, pomoc w zakładaniu spółek prawa handlowego, udzielanie porad z zakresu przekształceń firm i zmiany formy opodatkowania, monitorowanie terminu spłat wierzytelności, sporządzanie wniosków kredytowych, sporządzanie części finansowej wniosków o dotacje (rachunek zysków i strat, bilans, przepływy pieniężne), sporządzanie dokumentów do jakich zobowiązane są zarządy spółek (m.in. księga udziałów, uchwały, sprawozdania zarządu), opracowanie zasad (polityki) rachunkowości, sporządzanie raportów, instrukcji wg wymagań i specyfiki klienta, przygotowanie zapytań do Ministerstwa Finansów w indywidualnych sp

Księga rachunkowa

Biura rachunkowe

Specjalizacje:

  • Księga przychodów i rozchodów
  • Obsługa kadrowa
  • Obsługa płacowa
  • Doradztwo podatkowe
  • Księga rachunkowa
  • Biura rachunkowe

O nas

Kancelaria Księgowo-Audytorska Sp. z o.o. została utworzona jako kontynuacja działalności gospodarczej osoby fizycznej prowadzącej zorganizowany podmiot, świadczący usługi w zakresie podatków i rachunkowości od stycznia 1995r. Naszym celem jest profesjonalne świadczenie usług oraz doskonalenie własnych umiejętności zawodowych dla dobra naszych klientów.