Kancelaria Podatkowa ASAR

Kontakt email, www
Podwale 62/201
,
ustalanie podatku dochodowego od osób fizycznych krajowych i zagranicznych z działalności

Księga przychodów i rozchodów

zakładanie i prowadzenie książek przychodów i rozchodów prowadzenie ewidencji środków trwałych prowadzenie ewidencji wyposażenia prowadzenie ewidencji przebiegu samochodów rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznyc

Ryczałt ewidencjonowany

ryczałt ewidencjonowany kartoteki i ewidencje środków trwałych ryczałt od najmu

Deklaracje podatkowe

Obsługa kadrowa

teczki pracownicze gromadzenie i bieżąca kontrola dokumentacji ustalanie należnych urlopów pracowniczych ewidencja wykorzystania urlopu wystawianie zaświadczeń o zarobkach wystawianie świadectw pracy

Obsługa płacowa

sporządzanie list płac dla pracowników zatrudnionych w kraju i za granicą rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych rozliczanie urlopów i innych dni wolnych rozliczanie zwolnień lekarskich 

Ewidencja VAT

ewidencje zakupu i sprzedaży rozliczanie zakupu i sprzedaży w UE i poza UE ewidencje zakupu środków trwałych korekty zwrot podatku VAT sprowadzanie samochodów w podatku VAT rejestracja i rozliczanie podatku VAT rolnikom

Rozliczenie ZUS

zgłaszanie firmy do ZUS-u zgłaszanie pracowników do ZUS-u rozliczanie zwolnień lekarskich  ustalanie statusu ubezpieczeniowego pracowników zatrudnionych na terenie UE i poza UE

Doradztwo podatkowe

Specjalizuje się w szczególności w opracowywaniu: -polityki rachunkowości -rachunku przepływów (cash flow) -sprawozdań finansowych -wyceny przedsiębiorstwa dla celów m.in. przekształcenia firmy -wniosków kredytowych

Księga rachunkowa

Biura rachunkowe

Specjalizacje:

  • Księga przychodów i rozchodów
  • Ryczałt ewidencjonowany
  • Deklaracje podatkowe
  • Obsługa kadrowa
  • Obsługa płacowa
  • Ewidencja VAT
  • Rozliczenie ZUS
  • Doradztwo podatkowe
  • Księga rachunkowa
  • Biura rachunkowe

O nas

Kancelaria podatkowa ASAR powstała, aby zapewnić przedsiębiorcom bezpieczne prosperowanie w sferze podatkowej na rynku gospodarczym w Polsce i poza granicami kraju. Firma została założona przez licencjonowanych doradców podatkowych z ponad 10-letnim doświadczeniem w obsłudze małych i średnich przedsiębiorstw. W ASAR rozliczenia księgowe i usługi doradztwa podatkowego świadczymy mając na uwadze funkcjonowanie naszych klientów w realiach gospodarki Unii Europejskiej i rozwijających się rynków wschodnich. Dlatego też obsługę księgową i podatkową możemy prowadzić w języku polskim, angielskim, niemieckim lub rosyjskim. Współpracujemy ze sprawdzonymi kancelariami prawnymi, notariuszami i tłumaczami przysięgłymi. Specjalizujemy się w obsłudze całości zagadnień związanych z księgowym i podatkowym rozliczaniem firmy w tym również w obsłudze kadrowo-płacowej. Proponujemy państwu zarówno stałą współpracę, jak i doraźną pomoc podatkową. Z doświadczenia wiemy, że profesjonalna obsługa podatkowa pozwala zoptymalizować funkcjonowanie przedsiębiorstwa i znacząco zmniejszyć koszty prowadzenia działalności gospodarczej.