Kancelaria Podatkowa "WM" Wioletta Skonieczna

Kontakt email, www
, Płock ul. Powstańców Styczniowych 2b m. 101
09-400 Płock , woj. Mazowieckie

Księga przychodów i rozchodów

Podatkowe księgi przychodów i rozchodów • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów • prowadzenie odrębnych ewidencji dla celów podatku od towarów i usług (VAT) • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych • prowadzenie ewidencji wyposażenia • sporządzanie deklaracji podatkowych • ustalanie należnych zaliczek w zakresie podatku dochodowego • pomoc w ustaleniu optymalnej formy opodatkowania dochodów.

Ryczałt ewidencjonowany

Obsługa kadrowa

Obsługa płacowo-kadrowa • sporządzanie list płac i kart przychodów pracowników • prowadzenie rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne osób zatrudnionych przez zleceniodawcę • sporządzanie niezbędnych informacji i deklaracji (PIT-4R, PIT-11, IFT-1, PIT-40) • zakładanie akt osobowych.

Rozliczenie ZUS

Rozliczenia ZUS • niezbędne wypełnianie dokumentów zgłoszeniowych i wyrejestrowujących przedsiębiorstwo i pracowników • sporządzanie deklaracji i raportów ZUS.

Doradztwo podatkowe

Doradztwo podatkowe • sporządzanie informacji, deklaracji i zeznań podatkowych • porządzanie pisemnych opinii i wyjaśnień z zakresu interpretacji przepisów podatkowych • audyt podatkowy obejmujący: (analizę obciążeń podatkowych, kontrolę prawidłowości rozliczeń podatkowych, wskazanie rozwiązań zmierzających do usunięcia błędów oraz sposobów uniknięcia ich w przyszłości, propozycje działań umożliwiających minimalizację obciążeń podatkowych oraz negatywnych skutków finansowych stwierdzonych nieprawidłowości) • pomoc w optymalizacji zobowiązań podatkowych.

Księga rachunkowa

Biura rachunkowe

Specjalizacje:

  • Księga przychodów i rozchodów
  • Ryczałt ewidencjonowany
  • Obsługa kadrowa
  • Rozliczenie ZUS
  • Doradztwo podatkowe
  • Księga rachunkowa
  • Biura rachunkowe

O nas

Kancelaria Podatkowa 'WM' Wioletta Skonieczna rozpoczęła swoją działalność 1 kwietnia 1993 roku i należy do jednej z najstarszych w Płocku. Jej właścicielem jest Wioletta Skonieczna, doradca podatkowy, wpisana na listę Krajowego Rejestru Podatkowego pod nr 05490.