Kazimierscy sp.j. Anna Kazimierska

Kontakt email, www
ul. Motylkowa 3e/2 zobacz inne firmy z Krótka , Izabelin Motylkowa E, Warszawa
04-776 Warszawa , woj. Mazowieckie

Ofertę naszego biura rachunkowego kierujemy głównie do średnich i małych firm.

Obsługujemy spółki prawa handlowego (w tym spółki z o.o.,  spółki akcyjne i komandytowe).

Współpracujemy również z osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą jak i spółkami osobowymi (cywilnymi, jawnymi czy partnerskimi).

Będąc bardziej manufakturą księgową niż fabryką rachunkową elastycznie dostosowujemy się do potrzeb Klientów, podchodząc indywidualnie do każdego z nich.

W biznesie stawiamy na partnerstwo. Od początku naszej działalności w centrum uwagi jest Klient. Sugerujemy najlepsze rozwiązania pokazując możliwe opcje. Wspieramy a nie wyręczamy. Doradzamy a nie narzucamy. Jesteśmy stanowczy jeśli wymaga tego interes Klienta.

Dzięki elastyczności i jasnym zasadom współpracy zapewniamy wysoką jakość za sensowną sensowną cenę.

Księga przychodów i rozchodów

Prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów: prowadzenie ewidencji zakupów i sprzedaży, prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia oraz aktualnych planów amortyzacji, dostarczanie standardowej informacji finansowej niezbędnej do zarządzania, rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Ryczałt ewidencjonowany

Prowadzenie ewidencji ryczałtowych: prowadzenie wymaganych ewidencji, rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Obsługa kadrowa

Prowadzenie kadr i płac: prowadzenie teczek osobowych, sporządzanie listy płac, sporządzanie deklaracji dla Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Obsługa płacowa

Doradztwo podatkowe

Księga rachunkowa

Prowadzenie pełnej księgowości zgodnie z Ustawą o rachunkowości: prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z Ustawą o Rachunkowości oraz przepisami towarzyszącymi, dostarczanie standardowej informacji finansowej niezbędnej do zarządzania, generowanie nietypowych raportów finansowych, zależnie od Państwa potrzeb, rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Biura rachunkowe

Specjalizacje:

  • Księga przychodów i rozchodów
  • Ryczałt ewidencjonowany
  • Obsługa kadrowa
  • Obsługa płacowa
  • Doradztwo podatkowe
  • Księga rachunkowa
  • Biura rachunkowe

O nas

Nasze biuro rachunkowe, działa od 2004 pod marką Kazimierscy Sp.J. Świadczymy usługi księgowe, kadrowo-płacowe oraz doradcze.

Księgowość prowadzimy w oparciu o Świadectwo Kwalifikacyjne Ministra Finansów nr 20238/00 na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych.

Poza podstawowym zakresem działalności pomagamy Klientom w założeniu działalności gospodarczej oraz przy optymalizacji procesów biznesowych i realizacji zmian organizacyjnych.