Kietrys i Lesiewicz s.c. Biuro rachunkowe

Kontakt email, www
Gdańska 68
Łódź , woj. Wielkopolskie

Analizy ekonomiczne

Biura rachunkowe

Deklaracje PFRON

Specjalizacje:

  • Analizy ekonomiczne
  • Biura rachunkowe
  • Deklaracje PFRON

O nas

.......................................................................................................................................
Biuro Usług Księgowych Kietrys i Lesiewicz powstało w marcu 1997
roku. Właścicielami firmy są: Piotr Kietrys mgr ekonomii na
Uniwersytecie Łódzkim. Po 3,5 letniej pracy w Urzędzie Kontroli
Skarbowej w Łodzi rozpoczął pracę jako główny księgowy, a następnie
uruchomił własną firmę, która po przekształceniu w 1997 roku w
spółkę cywilną Kietrys i Lesiewicz działa do dziś. Witold
Lesiewicz mgr ekonomii na Uniwersytecie Łódzkim. Posiada 4,5 letni
staż w Urzędzie Kontroli Skarbowej w Łodzi. W 1997 przystąpienie do
Spółki Cywilnej Kietrys i Lesiewicz. Obydwaj właściciele
posiadają świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do usługowego
prowadzenia ksiąg rachunkowych wydane przez Ministra Finansów po
uprzednim zdaniu egzaminu. Obecnie zdali wszystkie 10 egzaminów na
biegłych rewidentów. Siedziba Biura Usług Księgowych mieści się w
Łodzi przy ul.Gdańskiej 91/93 bud. B. Firma na dzień dzisiejszy
zatrudnia 9 pracowników i prowadzi obsługę księgowo-podatkową w
ponad stu firmach.
.......................................................................................................................................